Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

altH?ng m?c cung c?p : C?a cu?n
Gi?i thi?u v? Trung tm th??ng m?i Vincom Plaza G V?p
Trung tm l ?i?m ??n mua s?m, vui ch?i v ?m th?c hng ngy cho ng??i dn.
Vincom Plaza G V?p c t?ng di?n tch 22.400 m2, t?a l?c t?i ng t? Phan V?n Tr? - Nguy?n Thi S?n, hai tuy?n ???ng l?n v s?m u?t nh?t qu?n G V?p. Vincom Plaza G V?p ???c thi?t k? hi?n ??i v?i 6 t?ng n?i, l TTTM th? 2 ?i vo v?n hnh t?i ??a bn qu?n, sau Vincom Plaza Quang Trung.
Vincom Plaza G V?p cung c?p khng gian mua s?m hi?n ??i, h?i t? g?n 70 gian hng v?i cc th??ng hi?u l?n, uy tn trong n??c v qu?c t? nh? Jolan - Milan, Yeno, Mylanmode, Camelo, Aroma, Mira, Casio, Galle Watch, SK Times, PNJ, SJC, An Ph??c... v th? gi?i tiu dng r?ng l?n v?i siu th? VinMart.

Xem tiếp...
 

altH?ng m?c cung c?p : C?a cu?n thp ng?n chy VFS 120
T?p ?on Hanesbrands Inc c tr? s? chnh t?i Winstom Salem ? M? v c nhi?u chi nhnh trn ton th? gi?i. Cng ty Hanesbrands Vi?t Nam Chi nhnh Hu? l cng ty s?n xu?t trong ngnh may m?c v?i cc th??ng hi?u n?i ti?ng bao g?m Hanes, Champion, Playtex,Bali, Just My Side, barely there, Wonder bra, Gear for Sport. Hi?n t?i nh my Ph Bi ? Th?a Thin Hu? c h?n 5200 nhn vin v nhi?u nhn vin v?n phng, b? ph?n qu?n l .
HanesBrands Inc. l m?t trong nh?ng cng ty may m?c c quy m ton c?u v?i h?n 50.000 nhn vin trn ton th? gi?i. S?n ph?m chnh c?a doanh nghi?p ny l n?i y, t?t v trang ph?c th? thao.

T?p ?on HanesBrands (NYSE: HBI), T?p ?on hng ??u th? tr??ng chuyn s?n xu?t v cung c?p cc s?n ph?m may m?c thng d?ng v s? h?u nhi?u th??ng hi?u may m?c m?nh trn th? gi?i s? nng t?ng ??u t? t?i th? tr??ng Vi?t Nam ln g?n 55 tri?u USD, t?ng h?n 11 tri?u USD so v?i n?m 2014.

Xem tiếp...
 

H?ng m?c cung c?p : C?a cu?n

Gi?i thi?u v? Trung tm th??ng m?i Vincom Bin ha

?? thu ht ???c l??t mua s?m chi?m l?nh hng ??u trong th? tr??ng cc trung tm mua s?m hi?n nay, Vincom Bin Ha t?a l?c ngay ng t? ???ng Ph?m V?n Thu?n v Phan Trung, m?t v? tr n?i b?t ngay t?i trung tm thnh ph? Bin Ha. V? tr l ?i?m k?t n?i linh ho?t v?i nh?ng tr?c ???ng quan tr?ng c?ng nh? nh?ng con ph? t?p n?p c? dn sinh s?ng nh? V Th? Su, V C??ng, Tr??ng Quy?n, Nguy?n B H?c, h?a h?n l m?t ??a ?i?m s?m u?t trong t??ng lai.

Trung tm th??ng m?i c quy m xy d?ng l?n, v?i thi?t k? cao 5 t?ng cng di?n tch sn ln ??n 25.054 m2, m?i sn r?ng h?n 5.000 m2. ?? d? dng v thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n vo ra trung tm vo cc d?p mua s?m l?n trong n?m, trung tm thi?t k? t?t c? 3 l?i vo, h? th?ng thang my g?m 5 thang cu?n v 2 thang my ngoi tr?i. Bi xe r?ng ri c t?ng h?m cho xe t v xe g?n my.

Xem tiếp...
 

H?ng m?c cung c?p : C?a cu?n, c?a nh?a uPVC

Gi?i thi?u

Tr?i qua h?n 61 n?m, Cng ty KYMDAN (xu?t x? t? Vi?t Nam) ???c ng??i tiu dng bi?t ??n v tin t??ng v?i s?n ph?m chnh: n?m (??m) lm t? 100% latex cao su thin nhin ? d?ng b?t (sponge, mousse) ???c tiu th? trn kh?p th? gi?i. Kymdan t? ho v ? cung c?p cho khch hng cc dng s?n ph?m ?a d?ng, ngoi n?m (??m) cn c cc s?n ph?m ph? nh?: gi??ng, g?i, sofa (salon),... ???c s?n xu?t theo tiu chu?n ch?t l??ng qu?c t?.

V?i s? k?t h?p gi?a cng ngh? hi?n ??i v b quy?t s?n xu?t ring, t?t c? cc s?n ph?m n?m (??m) c?a Kymdan ???c lm hon ton t? 100% cao su thin nhin, c ch?t l??ng ??c ?o v?i 14 ?u ?i?m n?i b?t (Xem chi ti?t) m ch?a m?t s?n ph?m t??ng t? no trn th? gi?i ??t ???c v n?m (??m) mousse cao su Kymdan l m?t lo?i n?m ???c bc s? khuyn dng.

Nh?ng th? nghi?m ton di?n v qu trnh ki?m sot ch?t l??ng nghim ng?t c?a Phng Th Nghi?m Kymdan (xem chi ti?t)b?o ??m t?t c? cc s?n ph?m n?m (??m) s?n xu?t ra ??u ??t ??ng nh?t, ??ng b? v v??t tr?i nh?ng tiu chu?n qu?c t?.

Xem tiếp...
 

H?ng m?c cung c?p : C?a cu?n

Xem tiếp...
 


Trang 2 trong tổng số 19

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay313
mod_vvisit_counterT?ng1209407

Chúng ta có: 13 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?