Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

H?ng m?c cung c?p : C?a cu?n

Gi?i thi?u v? Trung tm th??ng m?i Vincom Bin ha

?? thu ht ???c l??t mua s?m chi?m l?nh hng ??u trong th? tr??ng cc trung tm mua s?m hi?n nay, Vincom Bin Ha t?a l?c ngay ng t? ???ng Ph?m V?n Thu?n v Phan Trung, m?t v? tr n?i b?t ngay t?i trung tm thnh ph? Bin Ha. V? tr l ?i?m k?t n?i linh ho?t v?i nh?ng tr?c ???ng quan tr?ng c?ng nh? nh?ng con ph? t?p n?p c? dn sinh s?ng nh? V Th? Su, V C??ng, Tr??ng Quy?n, Nguy?n B H?c, h?a h?n l m?t ??a ?i?m s?m u?t trong t??ng lai.

Trung tm th??ng m?i c quy m xy d?ng l?n, v?i thi?t k? cao 5 t?ng cng di?n tch sn ln ??n 25.054 m2, m?i sn r?ng h?n 5.000 m2. ?? d? dng v thu?n ti?n cho vi?c di chuy?n vo ra trung tm vo cc d?p mua s?m l?n trong n?m, trung tm thi?t k? t?t c? 3 l?i vo, h? th?ng thang my g?m 5 thang cu?n v 2 thang my ngoi tr?i. Bi xe r?ng ri c t?ng h?m cho xe t v xe g?n my.


Gi?ng nh? nh?ng trung tm th??ng m?i thu?c h? th?ng Vincom Retail ? ??a vo ho?t ??ng t?i H N?i, TP HCM v H? Long, Vincom Bin Ha s? bao g?m cc khu v?c kinh doanh: siu th? tiu dng Vinmart; khu mua s?m th?i trang & ph? ki?n; r?p chi?u phim; khu game, food court; trung tm ?i?n my; n?i th?t-gia d?ng-?i?n my. ?y l c? h? ??u t? kh? quan cho nh?ng m?t hng, doanh nghi?p ch?t l??ng hng ??u Vi?t Nam c?ng nh? Th? Gi?i.

?? h??ng ??n l m?t trung tm mua s?m b?c nh?t t?i Bin Ha c?ng nh? t?i ??ng Nai, khu Vincom Bin Ha l ph?c h?p mua s?m v?i nhi?u ti?n ch ?p ?ng m?i l?a tu?i, ngh? nghi?p. Khu mua s?m r?ng l?n, khu vui ch?i gi?i tr nhi?u h?p d?n v hi?n ??i. ?y l c? h?i ?? khch hng c nh?ng tr?i nghi?m th? gi?i mua s?m mang t?m hi?n ??i qu?c t?, ti?p c?n v h?i nh?p nhi?u tro l?u v xu h??ng m?i.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay277
mod_vvisit_counterT?ng1209371

Chúng ta có: 9 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?