Tỷ giá các ngoại tệ Vietcombank 11/26/2022 6:49:24 PM
Mã NTMua tiền mặtChuyển khoảnBán
AUD 16,295.27 16,459.8716,988.58
CAD 18,095.42 18,278.2018,865.33
CHF 25,590.92 25,849.4126,679.73
CNY 3,387.35 3,421.573,532.01
DKK - 3,408.143,538.79
EUR 25,158.79 25,412.9226,565.16
GBP 29,229.59 29,524.8430,473.22
HKD 3,092.60 3,123.843,224.19
INR - 303.01315.14
JPY 173.58 175.33183.74
KRW 16.17 17.9619.70
KWD - 80,385.7583,602.74
MYR - 5,483.695,603.51
NOK - 2,449.052,553.13
RUB - 390.09431.85
SAR - 6,576.866,840.06
SEK - 2,332.812,431.95
SGD 17,595.74 17,773.4718,344.38
THB 612.82 680.91707.02
USD 24,570.00 24,600.0024,840.00