Tỷ giá các ngoại tệ Vietcombank 1/20/2022 5:47:59 AM
Mã NTMua tiền mặtChuyển khoảnBán
AUD 15,914.96 16,075.7216,594.55
CAD 17,718.37 17,897.3418,474.96
CHF 24,173.73 24,417.9125,205.98
CNY 3,501.98 3,537.353,652.06
DKK - 3,396.083,526.79
EUR 25,086.63 25,340.0426,492.89
GBP 30,098.21 30,402.2331,383.44
HKD 2,839.06 2,867.742,960.29
INR - 303.99316.20
JPY 192.29 194.23203.55
KRW 16.48 18.3120.08
KWD - 74,949.4477,960.40
MYR - 5,354.185,471.98
NOK - 2,534.692,642.80
RUB - 294.84328.83
SAR - 6,033.686,276.07
SEK - 2,437.122,541.07
SGD 16,397.14 16,562.7717,097.32
THB 606.32 673.69699.62
USD 22,530.00 22,560.0022,840.00