Tỷ giá các ngoại tệ Vietcombank 8/9/2022 2:19:26 AM
Mã NTMua tiền mặtChuyển khoảnBán
AUD 15,745.10 15,904.1416,416.58
CAD 17,611.36 17,789.2518,362.43
CHF 23,682.48 23,921.6924,692.46
CNY 3,388.29 3,422.523,533.33
DKK - 3,136.433,256.98
EUR 23,163.00 23,396.9724,460.15
GBP 27,477.01 27,754.5528,648.82
HKD 2,903.82 2,933.153,027.66
INR - 293.89305.68
JPY 168.05 169.75177.92
KRW 15.51 17.2318.90
KWD - 75,996.5979,045.51
MYR - 5,190.365,304.28
NOK - 2,336.292,435.81
RUB - 335.90455.23
SAR - 6,207.976,457.03
SEK - 2,246.382,342.07
SGD 16,490.19 16,656.7517,193.44
THB 577.29 641.43666.08
USD 23,220.00 23,250.0023,530.00