Tỷ giá các ngoại tệ Vietcombank 12/5/2020 12:14:20 PM
Mã NTMua tiền mặtChuyển khoảnBán
AUD 16,760.30 16,929.6017,460.31
CAD 17,525.87 17,702.9018,257.86
CHF 25,309.25 25,564.9026,366.31
CNY 3,464.21 3,499.203,609.44
DKK - 3,704.993,844.13
EUR 27,372.45 27,648.9428,768.54
GBP 30,321.40 30,627.6831,587.80
HKD 2,909.30 2,938.683,030.81
INR - 312.40324.66
JPY 215.30 217.47226.51
KRW 18.33 20.3622.31
KWD - 75,552.8978,517.60
MYR - 5,638.205,757.08
NOK - 2,586.132,694.02
RUB - 309.98345.41
SAR - 6,152.216,393.62
SEK - 2,682.702,794.61
SGD 16,909.52 17,080.3317,615.77
THB 677.27 752.52780.79
USD 23,010.00 23,040.0023,220.00