Tỷ giá các ngoại tệ Vietcombank 7/14/2020 4:24:10 PM
Mã NTMua tiền mặtChuyển khoảnBán
AUD 15,664.57 15,822.8016,318.79
CAD 16,602.49 16,770.1917,295.88
CHF 23,988.22 24,230.5324,990.07
CNY 3,246.36 3,279.153,382.45
DKK - 3,468.613,598.87
EUR 25,628.63 25,887.5126,935.72
GBP 28,348.98 28,635.3329,532.94
HKD 2,915.66 2,945.113,037.43
INR - 307.55319.62
JPY 208.71 210.82218.69
KRW 16.63 18.4820.25
KWD - 75,125.9078,073.71
MYR - 5,375.025,488.34
NOK - 2,402.152,502.35
RUB - 326.99364.36
SAR - 6,165.846,407.78
SEK - 2,470.142,573.18
SGD 16,237.47 16,401.4816,915.61
THB 652.16 724.62751.83
USD 23,060.00 23,090.0023,270.00