Tỷ giá các ngoại tệ Vietcombank 3/29/2023 12:53:21 AM
Mã NTMua tiền mặtChuyển khoảnBán
AUD 15,272.34 15,426.6115,930.32
CAD 16,739.98 16,909.0717,461.19
CHF 24,969.37 25,221.5926,045.13
CNY 3,341.45 3,375.213,485.94
DKK - 3,346.203,476.27
EUR 24,749.75 24,999.7526,146.69
GBP 28,134.71 28,418.9029,346.83
HKD 2,916.24 2,945.703,041.88
INR - 284.97296.53
JPY 174.18 175.94184.47
KRW 15.63 17.3719.05
KWD - 76,471.2879,572.50
MYR - 5,278.885,397.00
NOK - 2,203.352,298.17
RUB - 291.81323.21
SAR - 6,236.696,489.62
SEK - 2,220.792,316.36
SGD 17,226.22 17,400.2217,968.37
THB 605.29 672.55698.69
USD 23,290.00 23,320.0023,660.00