Tỷ giá các ngoại tệ Vietcombank 9/24/2020 11:28:24 AM
Mã NTMua tiền mặtChuyển khoảnBán
AUD 15,985.53 16,147.0016,653.15
CAD 16,900.18 17,070.8917,605.99
CHF 24,527.08 24,774.8325,551.42
CNY 3,336.95 3,370.663,476.84
DKK - 3,571.113,705.22
EUR 26,383.36 26,649.8627,728.94
GBP 28,772.60 29,063.2329,974.25
HKD 2,917.26 2,946.733,039.10
INR - 314.45326.78
JPY 213.06 215.21224.63
KRW 17.16 19.0720.90
KWD - 75,551.0578,515.52
MYR - 5,509.005,625.14
NOK - 2,395.762,495.70
RUB - 302.07336.60
SAR - 6,167.686,409.69
SEK - 2,525.082,630.41
SGD 16,480.11 16,646.5817,168.38
THB 649.13 721.26748.35
USD 23,070.00 23,100.0023,280.00