Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

VinPro ??ng kh?i

H?ng m?c cung c?p : C?a cu?n

Trong thng 3/2015, VinPro s? chnh th?c khai tr??ng b?n siu th? kinh doanh ?i?n my (g?i t?t l CES) t?i: Vincom ??ng Kh?i, Vincom Th? ??c (TP HCM), Times City v Royal City (H N?i). Ti?p theo ?, thng 6-2015, VinPro ti?p t?c khai tr??ng ba siu th? CES t?i ? N?ng, H? Long (Qu?ng Ninh) v H N?i. Thng 8-2015, s? c m?t CES t?i C?n Th?. Thng 11 v 12-2015, s? khai tr??ng 17 m hnh CES t?i nhi?u t?nh, thnh trn c? n??c.

Theo k? ho?ch, trong n?m 2015, VinPro s? ??a vo ho?t ??ng 25 siu th? CES, ???c phn chia nh? sau: 12 CES ? khu v?c mi?n Nam, 12 CES ? khu v?c mi?n B?c, khu v?c mi?n Trung l 1 CES (? N?ng). D m?i xu?t hi?n nh?ng VinPro ? c m?t t?i cc t?nh v?n khng ph?i l nh?ng khu v?c c s?c mua nhm hng ?i?n my m?nh nh?: Ty Ninh, B?c Liu, H?u Giang, H T?nh, Ngh? An N?m 2016, VinPro s? thm 25 siu th? CES. N?m 2017, s? thm 30 siu th? CES.


Song song v?i CES, VinPro cn t?p trung kinh doanh m hnh bn l? hng cng ngh? thng tin (g?i t?t l ICT). Trong n?m 2015, VinPro quy?t ??nh ??u t? 30 m hnh ICT v?i khu v?c ?u tin l mi?n Nam: 15 siu th?, mi?n B?c: 10 v khu v?c mi?n Trung l 5. K? ho?ch ??t ra trong n?m 2016 cho m hnh ICT l t?ng thm 100 siu th? ICT, cn n?m 2017 l t?ng 190 siu th? ICT.

V?n c nhi?u kinh nghi?m trong thu tm, VinPro khng ng?i ngng khi cho r?ng, ?? ??t ???c m?c tiu ph? r?ng v?i nh?ng con s? trn, v?a t? xy d?ng m?i, v?a p d?ng chiu mua l?i nh?ng chu?i c?a hng/siu th? nh? h?n ?ang lay l?t V?i 30 nhn vin, m?i thng m hnh ICT ph?i ??t ???c doanh thu l 250.000 USD, cn m hnh CES v?i 52 nhn vin ph?i c doanh s? 1 tri?u USD - ?? n c?a VinPro vi?t nh? v?y.

C?ng trong ?? n ny, cc chi?n l??c gia ? xc ??nh t? l? cc ngnh hng, tu? theo t?ng m hnh. ? m hnh CES (v?i di?n tch t?i thi?u l 1.000m2), t? l? cc ngnh hng ???c phn chia nh? sau: ?i?n t?: 33%, ?i?n l?nh 30%, ?i?n gia d?ng 18%, ?i?n tho?i di ??ng 10%, my tnh b?ng 4%, laptop 3,5%, 1,5% l ph? ki?n. ? m hnh ICT (di?n tch t?i thi?u l 150m2), 55% l ?i?n tho?i di ??ng, 23% l my tnh b?ng, laptop 15%, cn l?i l ph? ki?n.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay300
mod_vvisit_counterT?ng1209394

Chúng ta có: 19 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?