Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

H?ng m?c cung c?p : C?a cu?n

Orana Vi?t Nam l cng ty lin doanh gi?a Orana A/S ?an M?ch v Cng ty PCM Vi?t Nam ???c thnh l?p vo n?m 2002. Th? m?nh c?a Orana Vi?t Nam l ???c th?a h??ng m?t b? dy kinh nghi?m trn 70 n?m c?a ??i tc ?an M?ch v? s?n xu?t kinh doanh nh?ng nguyn li?u tri cy n?n t? thin nhin.

Orana Vi?t Nam t?a l?c t?i khu cng nghi?p Tn Th?i Hi?p, Tp.HCM, Vi?t Nam, m?t mi tr??ng thu?n l?i ?? xy d?ng nh my theo tiu chu?n qu?c t?. Orana Vi?t Nam ? l?p ??t h? th?ng x? l n??c th?i s? d?ng n?ng l??ng m?t tr?i. H?n th? n?a, Orana Vi?t Nam r?t quan tm v? ?i?u ki?n lm vi?c c?a cng nhn nh? trang b? h? th?ng thang nng l?u ??ng lm gi?m gnh n?ng y?u t? con ng??i trong s?n xu?t. V?i quy trnh s?n xu?t ?n ??nh, Orana Vi?t Nam ? s?m nh?n ???c gi?y ch?ng nh?n ISO 9001:2000 vo thng 07 n?m 2004 ch? sau m?t th?i gian ng?n ho?t ??ng.


Chi ph ??u t? xy d?ng v my mc c?a khu s?n xu?t m?i kho?ng 2 tri?u ? la. V?i nh x??ng m?i ny, s?n l??ng c?a cng ty ??c tnh s? t?ng g?p ?i, kho?ng 6.000 t?n/n?m.

Sau 13 n?m kinh doanh trong l?nh v?c s?n xu?t s?n ph?m nguyn li?u t? tri cy t??i, Cng ty Orana Vi?t Nam cn s?n xu?t kem nguyn li?u (ice-cream base) ?? bn ? cc c?a hng kem Osterberg. S?n l??ng trong n?m 2015 kho?ng 60-70 t?n. Nh my Orana Vi?t Nam s? l n?i s?n xu?t kem cung c?p cho chu?i c?a hng t?i Vi?t Nam.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay308
mod_vvisit_counterT?ng1209402

Chúng ta có: 17 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?