Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Vincom Th? ??c

H?ng m?c cung c?p : C?a cu?n

V? tr: s? 216 V V?n Ngn, Ph??ng Bnh Th?, Qu?n Th? ??c, Tp. H? Ch Minh. Quy m: 07 t?ng n?i, 01 t?ng h?m - T?ng di?n tch sn 27,860m 2.

Vincom Th? ??c t?a l?c t?i tuy?n ???ng trung tm s?m u?t nh?t c?a qu?n Th? ??c, ?ng vai tr c?a ng tr?ng y?u pha ?ng B?c c?a thnh ph? H? Ch Minh, k?t n?i nh?ng tuy?n ph? quan tr?ng c?a thnh ph? nh? Xa l? H N?i, T Ng?c Vn, Kha V?n Cn v?i t?nh Bnh D??ng.

V?i t?ng di?n tch sn ln ??n 27,860m2, tr?i r?ng 07 t?ng n?i v 01 t?ng h?m, Vincom Th? ??c l T? h?p mua s?m, vui ch?i gi?i tr l?n v hi?n ??i t?i khu v?c pha ?ng thnh ph? H? Ch Minh. Vincom Th? ??c bao g?m: Khu mua s?m th?i trang m? ph?m ?i?n my gia d?ng ??ng c?p; ??i siu th? tiu dng quy m; Trung tm th? d?c th? hnh hi?n ??i; Khu ?m th?c phong ph; Khu vui ch?i gi?i tr ?a d?ng; v ??c bi?t l C?m r?p chi?u phim CGV ??u tin t?i qu?n Th? ??c.


Hy cng khm ph nh?ng ?i?m nh?n ?n t??ng t?i Vincom Th? ??c: ???c ?nh gi l Trung tm th??ng m?i l?n nh?t khu v?c pha ?ng thnh ph? H? Ch Minh, Vincom Th? ??c ?em ??n nh?ng ti?n ch mua s?m phong ph v?i ngnh hng ?a d?ng v m?c gi ph h?p cho t?t c? m?i ng??i.

T?i ?y, khch hng c th? d? dng l?a ch?n cc s?n ph?m t? th?i trang, ph? ki?n, n??c hoa, m? ph?m, t?i ?? dng gia d?ng, ?i?n my thu?c cc th??ng hi?u quen thu?c trong n??c v qu?c t? nh? Adidas, MaxxSport, Bata, Emigo, An Ph??c, PNJ, Yves Rocher, Boss, Zip

??i siu th? tiu dng Vinmart

T?a l?c t?i t?ng 2 c?a TTTM, v?i di?n tch g?n 3,500m 2, ??i siu th? tiu dng Vinmart cung c?p hng ch?c ngn m?t hng thu?c ?? cc nhm ngnh khc nhau nh? th?c ph?m, ha m? ph?m, ?? dng gia ?nh, ?i?n my gia d?ng, may m?c th?i trang, ?? ch?i ?p ?ng m?i nhu c?u sinh ho?t hng ngy c?a ng??i tiu dng thu?c khu v?c c?ng ??ng l?n. ??c bi?t, khch hng mua s?m t?i Vinmart s? hon ton yn tm v t?t c? s?n ph?m by bn ??u c ngu?n g?c xu?t x? r rng v ch?t l??ng ???c ki?m sot nghim ng?t.

R?p chi?u phim CGV ??u tin t?i qu?n Th? ??c

Ch?c ch?n cc tn ?? c?a b? mn ngh? thu?t th? 7 s? c d?p th?a mn c?n kht phim ?nh v?i C?m r?p chi?u phim CGV ??u tin t?i qu?n Th? ??c. C?m r?p tiu chu?n qu?c t? v?i h? th?ng phng chi?u hi?n ??i, m thanh s?ng ??ng, hnh ?nh s?c nt ?em ??n cho khn gi? nh?ng tr?i nghi?m tuy?t h?o khi th??ng th?c cc siu ph?m ?i?n ?nh m?i, h?p d?n nh?t trong n??c v th? gi?i. R?p chi?u phim CGV n?m t?i t?ng 5 c?a TTTM Vincom Th? ??c.

Trung tm Bowling

N?m trong t? h?p thin ???ng gi?i tr h?p d?n c?a TTTM Vincom Th? ??c, Trung tm Bowling v?i chu?i ???ng nm ??t tiu chu?n, h? th?ng chi?u sng v trang tr n?i th?t sang tr?ng, ch?c ch?n s? ?em ??n cho qu khch hng nh?ng pht giy chy h?t mnh trong tr ch?i l th ny.

Trung tm th? d?c th? hnh California Fitness & Yoga

T?a l?c t?i t?ng 3 c?a TTTM, v?i di?n tch h?n 3,000m2, Trung tm th? d?c th? hnh qu?c t? California Fitness & Yogakhng ch? ?em ??n mi tr??ng luy?n t?p lnh m?nh m cn truy?n c?m h?ng, ng?n l?a ?am m v ni?m vui s?ng khoi cho khch hng. Tr?i nghi?m t?p luy?n t?i California Fitness & Yoga l s? k?t h?p hi ha gi?a m nh?c, nh sng cho t?i nh?ng trang thi?t b? hi?n ??i v ??i ng? hu?n luy?n vin ??ng c?p qu?c t?.

Thin ???ng gi?i tr gio d?c dnh cho tr? em

tiNiWorld l th??ng hi?u sn ch?i Gio - Tr quen thu?c c?a nhi?u b?n nh? t?i Vi?t Nam, ho?t ??ng d?a trn m hnh k?t h?p gio d?c v gi?i tr dnh cho tr? em t? 2 12 tu?i. T?i tiNiWorld Vincom Th? ??c, cc b c c? h?i v?a h?c v?a ch?i trong mi tr??ng vui nh?n, an ton v mang tnh c?ng ??ng cao. Trn di?n tch h?n 2,144m2 t?i t?ng 4 TTTM, tiNiWorld m? ra nhi?u l?a ch?n ?a d?ng v th? thch th v? cho s? pht tri?n ton di?n c?a tr?: tr tu? th? ch?t c?m xc ngn ng? n?ng khi?u. M?t s? ?i?m nh?n khng th? b? qua t?i tiNiWorld Vincom Th? ??c l m hnh vui ch?i v?n ??ng lin hon; kho tng th? vi?n v tr ch?i phong ph gip pht tri?n t? duy v khng gian sng t?o nui d??ng nh?ng m?m non n?ng khi?u

Chu?i ?m th?c v Caf phong ph

Hnh trnh tham quan, vui ch?i v mua s?m ch?c ch?n khng th? thi?u tr?i nghi?m ?m th?c. Th?u hi?u tm l khch hng, Vincom Th? ??c b? tr chu?i caf nh hng t?i h?u h?t cc t?ng c?a TTTM ?? t?o s? thu?n ti?n t?i ?a cho khch hng. ??c bi?t, qu khch s? c nh?ng tr?i nghi?m th??ng th?c ?m th?c ??c ?o trong nh v ngoi tr?i, t? nh?ng l?a ch?n khng gian sang tr?ng tinh t? ??n khng gian g?n g?i, thn thi?n v?i thin nhin.

Kh?i v?n phng hi?n ??i, chuyn nghi?p

Ton b? t?ng 6 c?a TTTM Vincom Th? ??c ???c thi?t k? dnh ring cho kh?i v?n phng. Khng gian v?n phng ???c b? tr h?p l v?i nhi?u khng gian m? v thi?t k? trang tr n?i th?t hi?n ??i, chuyn nghi?p chnh l nh?ng y?u t? ??a khu v?n phng Vincom Th? ??c tr? thnh s? l?a ch?n l t??ng cho cc doanh nghi?p pha ?ng thnh ph?.

Ngoi ra, nh?ng d?ch v? ti?n ch nh? trung tm th??ng m?i, bi ??u xe thng minh, h? th?ng nh hng, d?ch v? vui ch?i phong ph, my ATM v cc ph??ng ti?n cng c?ng thu?n l?i ch?c ch?n s? l nh?ng ?i?m c?ng ?ng k? c?a khu v?n phng Vincom Th? ??c. Vincom Th? ??c ???c ?nh gi l ?i?m ??n h?p d?n nh?t t?i khu v?c ?ng B?c Thnh ph? H? Ch Minh, m? ra nh?ng l?a ch?n tham quan, vui ch?i v mua s?m phong ph.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay335
mod_vvisit_counterT?ng1209429

Chúng ta có: 12 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?