Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

C?a cu?n tr??t tr?n

alt??n gi : 2.790.000VND ( Ch?a bao g?m VAT )

Kch th??c t?i ?a : W3000 mm H3000mm.

??ng c? : 7.950.000 VND/B?.

Gi?i thi?u :

L s? l?a ch?n hon h?o khi b?n ?ang tm ki?m lo?i c?a cu?n cho Garage nh mnh khi b? gi?i h?n v? ?? cao.

M?t s? thay th? tuy?t v?i cho c?a ko truy?n th?ng, v?i t?t c? l?i ch ??n t? s?n ph?m c?a chng ti.

C?a cu?n tr??t tr?n Colorbond c v? b? ngoi r?t sng s?a v g?n gng ? c? bn trong l?n bn ngoi, ??m b?o ph h?p cho ngi nh b?n.

Thp h?p kim Colorbond c?a BlueScope Steel ( Australia) s?n xu?t. ?? dy 0,53mm, hm l??ng m? AZ150g/m2 s? d?ng Cng ngh? S?n m? nhng nng.

Cc t?m thn c?a cu?n c kch th??c 750mm,???c t?o c?ng b?i 9 sng,chi?u cao bin d?ng sng 15mm ??m b?o cho thn c?a c ?? c?ng cao.

altChng ???c ghp n?i v?i nhau trn my p l?n p l?c cao ??m b?o m?i ghp ph?ng,??ng ??u trn ton b? thn c?a.

??c ?i?m:

T?c ?? m? c?a nhanh: T?c ?? chuy?n ??ng 15 cm/giy.

D? v?n hnh: Kh? n?ng ?ng m? c?a b?ng tay nh? nhng trong cc tr??ng h?p c?a x?y ra s? c? ho?c cp ?i?n. Nh? h? l xo ???c thi?t k? theo tiu chu?n c ??t 20.000 l?n ?ng m?, C?a cu?n tr??t tr?n Colorbond ho?t ??ng m nh? khng ma st. Nh? h? th?ng dy ?ai Nylofelt g?n ? hai bn thnh c?a.

Thn c?a cu?n c kh? n?ng ch?ng ?n mn siu vi?t v?i mi tr??ng v c tu?i th? cao g?p 4 l?n so v?i thp m? k?m thng th??ng.Qua tr?i nhi?m v th?c t? ? ch?ng minh kh? n?ng ch?ng ?n mn v??t tr?i,s? b?n v?ng c?a thp m? h?p kim nhm k?m trong cc ?i?u ki?n kh h?u kh?c nghi?t,c?a mi tr??ng trong nhi?u th?p nin qua.

altThn thi?n mi tr??ng: C?a cu?n tr??t tr?n Colorbond khng s? d?ng m? bi tr?n ? hai bn ray c?a v?a khng gy bm b?i v?a khng c ch?t ??c thot ra t? m? bi tr?n (m? bi tr?n th??ng c cc h?p ch?t c?a ch, r?t ??c h?i cho ng??i s? d?ng).

C?a an ton: S? d?ng ??ng c? 24VDC, c kh? n?ng t? ??ng ??o chi?u khi g?p ch??ng ng?i v?t.

C?a thu?n ti?n: Nhi?u ch?c n?ng ti?n ch nh? bo ??ng khi c ??t nh?p t? bn ngoi, ?n t? ??ng bo sng khi ?ng ho?c m? c?a, h?n gi? t? ??ng ?ng c?a, ci ??t 1 ?i?u khi?n t? xa dng cho nhi?u c?a.

Th?m m? cao: B? m?t c?a t?m thp v?a c kh? n?ng ch?ng bm b?i v ch?ng tia c?c tm m cn ?a d?ng v? mu s?c.

S?n ph?m ???c b?o hnh: 12 thng cho thn m t?,12 thng cho cc linh ki?n khc c?a c?a.Cng tc b?o hnh b?o tr 24h/24h ???c ph?c v? b?i chnh hng ho?c h? th?ng phn ph?i c?a chng ti c m?t ? kh?p cc t?nh thnh trong c? n??c.

Chnh sch c?a chng ti l lin t?c pht tri?n v? cng ngh? v c?i ti?n k? thu?t , do ? cng ty c quy?n thay ??i thng s? k? thu?t m khng c?n thng bo tr??c.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay283
mod_vvisit_counterT?ng1209377

Chúng ta có: 12 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?