Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

B?nh vi?n Da li?u Trung ??ng

altH?ng m?c cung c?p: Mn cu?n ng?n khi, ng?n chy VFM
Gi?i thi?u v? B?nh vi?n Da li?u Trung ??ng
B?nh vi?n Da li?u Trung ??ng quy m 150 gi??ng n?i tr l d? n nh?m m?c tiu ??u t? c? s? v?t ch?t v trang thi?t b? nh?m pht tri?n B?nh vi?n Da li?u Trung ??ng thnh m?t B?nh vi?n chuyen su ??u ngnh v? Da li?u, ??m b?o pht tri?n t?t cng tc khm, chu?n ?on v ?i?u tr? chuyn su, ?o t?o, nghin c?u khoa h?c v h?p tc qu?c t?, cng v?i vi?c nng cao ch?t l??ng khm ch?a b?nh, ?o t?o ??i ng? bc s? c chuyn mn cao, s? xy d?ng ???c m?t c? s? v?t ch?t khang trang, t?o nn chn dung m?t B?nh vi?n Da li?u ngang t?m v?i khu v?c.

 

altH?ng m?c cung c?p : C?a cu?n ng?n chy VFS 120
Gi?i thi?u Nh my Bao b St. Johns Vi?t nam
St. Johns Packaging l nh s?n xu?t hng ??u cc s?n ph?m bao b cung c?p cho ngnh cng nghi?p th?c ph?m, v s?n ph?m tiu dng. ???c thnh l?p t? n?m 1954, cng ty c cc nh my ho?t ??ng t?i Canada, Hoa k?, Trung qu?c v Vi?t nam

 

altH?ng m?c cung c?p: C?a cu?n ng?n chy VFS 120
Gi?i thi?u v? Nh my Namuga Ph Th?
Cng ty TNHH Cng ngh? Namuga l doanh nghi?p 100% v?n Hn Qu?c, chuyn s?n xu?t linh ki?n ?i?n t?, trong ? s?n ph?m ch? y?u l m ?un Camera nn dnh cho ?i?n tho?i di ??ng; m ?un Camera web dnh cho my tnh xch tay; m ?un khng dy dnh cho tivi v cc thi?t b? khc. M?c d m?i hon thnh ??u t? v ?i vo ho?t ??ng nh my s? 1 t? thng 8-2014, song Cng ty ? ??t ???c nh?ng k?t qu? ?ng ghi nh?n. N?m 2015 gi tr? s?n xu?t cng nghi?p ??t trn 260 tri?u USD, gi tr? xu?t kh?u ??t trn 282 tri?u USD; gi?i quy?t vi?c lm cho g?n 1.800 lao ??ng v?i m?c thu nh?p g?n 6 tri?u ??ng/ng??i/thng. Ti?p n?i thnh cng ? ??t ???c, t? cu?i n?m 2015, Cng ty ti?p t?c ??u t? xy d?ng nh my s? 2 v?i m?c ?ch m? r?ng quy m s?n xu?t v t?ng s?n l??ng. ??n nay, nh my s? 2 ? hon thnh v?i t?ng v?n ??u t? 15 tri?u USD. D? ki?n nh my s? 2 ?i vo ho?t ??ng s? thu ht thm hng ngn vi?c lm, nng doanh thu c?ng nh? gi tr? xu?t kh?u c?a Cng ty t?ng 40-50% so v?i hi?n nay.

Xem tiếp...
 

altH?ng m?c cung c?p : C?a cu?n ng?n chy VFS 120
Gi?i thi?u v? Lotte Center H N?i
T?a l?c t?i v? tr giao thoa gi?a khu v?c trung tm c? v m?i c?a H N?i, ta nh Lotte Center H N?i s? l m?t trong nh?ng t? h?p nh ? cao c?p, v?n phng, khch s?n 5 sao v trung tm mua s?m hi?n ??i nh?t c?a H N?i v?i t?ng s? v?n ??u t? ln t?i h?n 400 tri?u USD.
Quy m ta nh g?m 65 t?ng n?i, 5 t?ng h?m trn di?n tch 14.000m2, di?n tch sn l 253.000m2, chi?u cao ln ??n 272m. ?y l to thp cao th? hai H N?i ch? sau Keangnam Landmark Tower.
B? ngoi, Lotte Center H N?i trng nh? m?t th? th?ng nh?t v?i t??ng thi?t k? l?y c?m h?ng t? t o di truy?n th?ng c?a ph? n? Vi?t Nam nh?ng th?c ch?t, bn trong l?i l hai to thp, bi?u tr?ng cho quan h? h?p tc h?u ngh? gi?a Vi?t Nam v Hn Qu?c.

Xem tiếp...
 

altH?ng m?c cung c?p : Mn cu?n ng?n chy VFM
Gi?i thi?u v? B?nh vi?n ?a khoa trung tm An Giang
B?nh vi?n xy trn khu ??t di?n tch 4,6 hc-ta, v?i quy m 600 gi??ng b?nh, cao 10 t?ng. ?y l b?nh vi?n ??u tin t?i khu v?c mi?n Ty c sn bay tr?c th?ng, quy m hi?n ??i, v?i t?ng s? v?n ??u t? ln ??n 1.300 t? ??ng. Ngoi ra, c ??y ?? cc b? ph?n ch?c n?ng, phng khm, ch?a b?nh khang trang, c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? hi?n ??i, thi?t k? v?n minh, gp ph?n nng cao n?ng l?c, hi?u qu? cng tc ch?m sc s?a kh?e Nhn dn. ?y l cng trnh b?nh vi?n ?a khoa l?n nh?t t?nh t? tr??c ??n nay, ?p ?ng nhu c?u khm, ch?a b?nh cho ng??i dn trong t?nh, khu v?c ?BSCL; ??ng th?i ?p ?ng nhu c?u khm, ch?a b?nh kh l?n c?a ng??i dn Campuchia
B?nh vi?n ?a khoa Trung tm An Giang ???c xy d?ng trn khu ??t 4,6 hc- ta, di?n tch xy d?ng 12.806m2, v?i khu nh chnh cao 10 t?ng, g?m 280 gi??ng b?nh ngo?i khoa, 300 gi??ng n?i khoa, 20 gi??ng c?p c?u; cng trnh c m?t ?? xy d?ng 28%, cy xanh 35%, t?ng kinh ph ??u t? 1.306 t? ??ng, trong ? chi ph xy d?ng 873 t? ??ng, thi?t b? 358 t? ??ng...

Xem tiếp...
 
Các bài viết khác...


Trang 1 trong tổng số 19

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay286
mod_vvisit_counterT?ng1209380

Chúng ta có: 14 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?