Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

H?ng m?c cung c?p : C?a cu?n, c?a nh?a uPVC

Gi?i thi?u

Tr?i qua h?n 61 n?m, Cng ty KYMDAN (xu?t x? t? Vi?t Nam) ???c ng??i tiu dng bi?t ??n v tin t??ng v?i s?n ph?m chnh: n?m (??m) lm t? 100% latex cao su thin nhin ? d?ng b?t (sponge, mousse) ???c tiu th? trn kh?p th? gi?i. Kymdan t? ho v ? cung c?p cho khch hng cc dng s?n ph?m ?a d?ng, ngoi n?m (??m) cn c cc s?n ph?m ph? nh?: gi??ng, g?i, sofa (salon),... ???c s?n xu?t theo tiu chu?n ch?t l??ng qu?c t?.

V?i s? k?t h?p gi?a cng ngh? hi?n ??i v b quy?t s?n xu?t ring, t?t c? cc s?n ph?m n?m (??m) c?a Kymdan ???c lm hon ton t? 100% cao su thin nhin, c ch?t l??ng ??c ?o v?i 14 ?u ?i?m n?i b?t (Xem chi ti?t) m ch?a m?t s?n ph?m t??ng t? no trn th? gi?i ??t ???c v n?m (??m) mousse cao su Kymdan l m?t lo?i n?m ???c bc s? khuyn dng.

Nh?ng th? nghi?m ton di?n v qu trnh ki?m sot ch?t l??ng nghim ng?t c?a Phng Th Nghi?m Kymdan (xem chi ti?t)b?o ??m t?t c? cc s?n ph?m n?m (??m) s?n xu?t ra ??u ??t ??ng nh?t, ??ng b? v v??t tr?i nh?ng tiu chu?n qu?c t?.


Cng ty KYMDAN l Doanh nghi?p t? nhn (ngoi qu?c doanh), c? ph?n ha n?m 1999 theo hnh th?c cng ty gia ?nh. Cng ty KYMDAN khng thu?c lo?i cng ty c? ph?n ??i chng (d??i 100 c? ?ng theo php lu?t Vi?t Nam), khng nim y?t trn sn giao d?ch ch?ng khon c?ng khng tham gia b?t k? hnh th?c giao d?ch no trn sn OTC.

Cng ty KYMDAN c nh my ??t t?i Khu Cng nghi?p Ty B?c C? Chi (r?ng 108.163 m), 02 x nghi?p tr?c thu?c (X nghi?p may xu?t kh?u, X nghi?p s?n xu?t hng n?i th?t), 01 cng ty Kymdan ? n??c ngoi, 04 chi nhnh qu?n l h? th?ng phn ph?i cc khu v?c trong n??c, h?n 612 c?a hng - chi nhnh v ??i l trong v ngoi n??c. Kymdan ? ??ng k b?o h? th??ng hi?u trn 99 qu?c gia v vng lnh th?.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay275
mod_vvisit_counterT?ng1209369

Chúng ta có: 7 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?