Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

alt??n gi : ( Ch?a bao g?m VAT )

Serie 1 : 1.050.000VND : Thp h?p kim Colorbond c?a BlueScope Steel ( Australia) s?n xu?t. ?? dy 0,53mm, hm l??ng m? AZ150g/m2/ Cng ngh? S?n m? nhng nng / H? l xo tr? l?c C80 ki?u tp ??u, ?? b?n ?n h?i 20.000 l?n ?ng m? / Kch th??c t?i ?a : W6000mm H5000mm.

Serie 2 : 880..000VND : Thp h?p kim Zincalume c?a BlueScope Steel ( Vietnam) s?n xu?t. ?? dy 0,50 mm, hm l??ng m? AZ100g/m2/ Cng ngh? S?n m? nhng nng / H? l xo tr? l?c C70 ki?u th?ng ??u, ?? b?n ?n h?i 15.000 l?n ?ng m? / Kch th??c t?i ?a : W6000mm H5000mm.

Serie 3 : 720..000VND : Thp m? m?u ( Vietnam) s?n xu?t. ?? dy 0,48 mm, hm l??ng m? AZ 70g/m2 / H? l xo tr? l?c C70 ki?u th?ng ??u, ?? b?n ?n h?i 10.000 l?n ?ng m? / Kch th??c t?i ?a : W3500mm H3500mm.

??ng c? :

??ng c? ??n : 6.200.000 VND/B?, s? d?ng cho c?a c di?n tch nh? h?n 12m2.

??ng c? ?i : 7.400.000 VND/B?, s? d?ng cho c?a c di?n tch l?n h?n 12m2.

L?a ch?n thm :

alt

Ci bo ??ng : 390.000VND / Kha ngang : 590.000VND/ Bnh l?u ?i?n 7A: 2.890.000VND/ Bnh l?u ?i?n 12A : 3.790.000VND.

??c ?i?m:

T?c ?? m? c?a nhanh: T?c ?? chuy?n ??ng t? 15 ??n 20cm/giy, nhanh g?p b?n l?n cc lo?i c?a cu?n truy?n th?ng (5cm/giy).

D? v?n hnh: C th? m? c?a b?ng tay r?t nh? nhng nh? cc l xo tr? l?c trong h? tr?c cu?n. V?n hnh m i: Nh? k?t c?u thn cnh c?a b?ng t?m thp li?n t?o sng, h? puli tr?c cu?n b?ng composit v v?t li?u gi?m ?n Polyglide ? hai bn thnh c?a.

G?n nh?: C?a cu?n cng ngh? c l c?a cu?n c ??ng c? n?m bn trong h? tr?c cu?n, r?t g?n nh?, khng t?n khng gian v d? l?p ??t.

altThn c?a c kh? n?ng ch?ng ?n mn siu vi?t v?i mi tr??ng v c tu?i th? cao g?p 4 l?n so v?i thp m? k?m thng th??ng.Qua tr?i nhi?m v th?c t? ? ch?ng minh kh? n?ng ch?ng ?n mn v??t tr?i,s? b?n v?ng c?a thp m? h?p kim nhm k?m trong cc ?i?u ki?n kh h?u kh?c nghi?t,c?a mi tr??ng trong nhi?u th?p nin qua.

Thn thi?n mi tr??ng: C?a cu?n cng ngh? c khng s? d?ng m? bi tr?n ? hai bn ray c?a v?a khng gy bm b?i v?a khng c ch?t ??c thot ra t? m? bi tr?n (m? bi tr?n th??ng c cc h?p ch?t c?a ch, r?t ??c h?i cho ng??i s? d?ng).

C?a an ton: S? d?ng ??ng c? 24VDC, c kh? n?ng t? ??ng ??o chi?u khi g?p ch??ng ng?i v?t.

altC?a thu?n ti?n: Nhi?u ch?c n?ng ti?n ch nh? bo ??ng khi c ??t nh?p t? bn ngoi, ?n t? ??ng bo sng khi ?ng ho?c m? c?a, h?n gi? t? ??ng ?ng c?a, ci ??t 1 ?i?u khi?n t? xa dng cho nhi?u c?a.

C?a 2 trong 1: C hai ch?c n?ng m? c?a t? ??ng hay b?ng tay nh? nhng, nhanh chng trong cng m?t c?a. Ch?ng d t?n s? m? c?a: Cng ngh? Advance Rolling Code lm cho m s? m? c?a trong ?i?u khi?n t? xa c?a b?n lun t? ??ng ???c thay ??i m?i khi b?n nh?n nt ?i?u khi?n ?ng ho?c m? c?a v lun ???c gi? b m?t.

Th?m m? cao: B? m?t c?a t?m thp v?a c kh? n?ng ch?ng bm b?i v ch?ng tia c?c tm m cn ?a d?ng v? mu s?c.

V cn nhi?u l?a ch?n khc: K?t n?i v?i m?t th?n, loa bo ??ng ngoi, b? ??m s? l?n m? c?a, h? th?ng bo chy

C?u t?o

Cc t?m thn c?a c kch th??c 750mm,???c t?o c?ng b?i 9 sng,chi?u cao bin d?ng sng 15mm ??m b?o cho thn c?a c ?? c?ng cao.Chng ???c ghp n?i v?i nhau trn my p l?n p l?c cao ??m b?o m?i ghp ph?ng,??ng ??u trn ton b? thn c?a.

altKh? n?ng ch?u ??ng s?c gi v?i m?t c?a cu?nc chi?u r?ngtrn 3 mt ???c tnh ton c th? ch?u ??ng ???c s?c gi ln t?i 42m/s.Nh?ng c?a c chi?u r?ng l?n h?n 5 mt n?m trong nh?ng vng c gi l?n, chng ti s? cung c?p thm cc thanh gia c??ng v cc gi?i php ch?ng gi khc.

L cu?n ki?u G:Thn l cu?ncu?n lm b?ng thp c??ng ?? cao m? nhm k?m ?? dy 0,55mm ???c cn sng ?? t?o ?? c?ng cho l cu?n.

H? th?ng l xo tr? l?c lm b?ng thp ???c ti cao t?n b?o ??m s?c ?n h?i v ?? b?n cao,gi?m ???c hi?n t??ng l xo va ??p vo tr?c v gip cho c?a cu?n cn b?ng l?c t?t h?n.T?o nn m?t h? th?ng tr?c cu?n t? ??ng cn b?ng tr?ng l??ng thn c?a khi m? ln ho?c ?ng xu?ng.V?i h? l xo tr? l?c ny gip cho c?a cu?n t?m li?n cng ngh? c c th? m? b?ng tay m?t cch nh? nhng m t t?n s?c l?c. ??m b?o ?? b?n ?n h?i theo tiu chu?n c AS/NZS 4505-1998 cho c?a cu?n.

Thanh ?y v ray h??ng d?nc?a c?a cu?n???c lm b?ng nhm ??nh hnh,???c A-n?t ha k? b? m?t c tc d?ng ch?ng ?n mn v tr?y x??c.

H? th?ng m t?

altH? th?ng m t? ???c l?p bn trong l cu?n khng chi?m nhi?u kho?ng khng bn hng c?a C kh? n?ng ??o chi?u khi g?p ch??ng ng?i v?t,???c b?o v? qu t?i ho?c qu nhi?t.V?t li?u ???c lm b?ng nh?a k? thu?t.H? th?ng dy rt ch?t ly h?p c tr? l?c d? dng,thu?n ti?n chuy?n sang ch? ?? dng tay khi m?t ?i?n,v trong nh?ng tr??ng h?p kh?n c?p s?n ph?m ???c ?o?t gi?i th??ng Australia Design Award n?m 2006.

S? d?ng cng ngh? m s? nh?y(Rolling Code).C kh? n?ng t?o ra hng t? m s? m? c?a m khng b? trng l?p r?t an ton cho ng??i s? d?ng.

altCi ??t m s? ??n gi?n v thu?n ti?n,c th? xa m s? m? c?a khi b? m?t ?i?u khi?n t? xa ?? ch?ng k? gian nh?t ???c ?i?u khi?n t? xa b? m?t.

H? th?ng ?i?u khi?n Thi?t b? ?i?u khi?n l thi?t b? ?i?u khi?n m nh? ?ng tin c?y, c th? tm th?y t?i nhi?u n??c trn th? gi?i.

V?i cng ngh? hi?n ??i, h?p th?i trang,thi?t b? ny ? tr? thnh v?t khng th? thi?u trong b?t k? ngi nh no.

H?p ?i?u khi?n thng minh c kh? n?ng k?t n?i v?i nhi?u l?a ch?n khc nhau,?em l?i gi tr? gia t?ng cho khch hng nh?:k?t n?i ci bo ??ng,?n bo sng,UPS,sensor bo chy..vv

S?n ph?m ???c b?o hnh: 36 thng cho thn m t?,12 thng cho cc linh ki?n khc c?a c?a cu?n. Cng tc b?o hnh b?o tr 24h/24h ???c ph?c v? b?i chnh hng ho?c h? th?ng phn ph?i c?a chng ti c m?t ? kh?p cc t?nh thnh trong c? n??c.

altChnh sch c?a chng ti l lin t?c pht tri?n v? cng ngh? v c?i ti?n k? thu?t , do ? cng ty c quy?n thay ??i thng s? k? thu?t m khng c?n thng bo tr??c.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay271
mod_vvisit_counterT?ng1209365

Chúng ta có: 8 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?