Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

C?a cu?n t?c ?? cao

C?a cu?n t?c ?? cao-High speed doors

alt??n gi: ?y l s?n ph?m ???c bn ??ng b? xin vui lng g?i cho chng ti kch th??c v thng s? yu c?u k? thu?t c?a b?n.

M?i th? cng tr? nn ??n gi?n,cng t?t. Nh?ng khng ???c php ??n gi?n h?n.

S? khn kho ti tnh, ? l m?i th? ph?i lun ???c ??n gi?n ha ? m?c t?i ?a. ?i?u ny th qu r rng khi gi?i quy?t cc v?n ?? lin quan t?i nh?ng gi?i php k? thu?t ?i h?i ?? tin c?y tuy?t ??i ,??c ?o v mang tnh ??t ph c ??nh h??ng v? m?t cng ngh?.M?i s?n ph?m ???c ch? t?o ??u ph?i ?p ?ng ???c cc yu c?u k? thu?t cao nh?t, ?? s? chnh xc v t?i ?u ha ??n t?ng chi ti?t

T?t c? khng n?m ngoi m?c ?ch mang l?i ti?n l?i siu vi?t cho khch hng.

Cng v?i s? l?a ch?n s?n ph?m c?a c?a chng ti, t?c l b?n ? quy?t ??nh ???c cho mnh c ???c cng ngh? hng ??u th? gi?i.

T?c ?? ?ng m? c?a c?a l ?i?u quan tr?ng nh?t c?a c?a cu?n t?c ?? cao.

alt

C?a cu?n t?c ?? cao ???c ?ng d?ng trong v?n chuy?n l?u thng hng ha. ??m b?o t?i ?u ha v?n ?? lun chuy?n hng ha nhanh chng m khng b? gin ?o?n.V?i t?c ?? m? l 3.6m/s cng v?i kh? n?ng c?n t?i l?n nh?t,c?a t?c ?? cao lo?i b? th?i gian ch? v d?ng trong su?t qu trnh l?u thng hng ha.

altC?a cu?n t?c ?? cao ???c ?ng d?ng trong mi tr??ng c nhi?t ??,p xu?t khng kh,phng l?nh ?i h?i ph?i ??m b?o gi?m t?i ?a s? m?t mt v? nhi?t v n?ng l??ng.C?a cng th??ng m? v ?ng nhanh th hi?u qu? ti?t ki?m n?ng l??ng cng cao.

B?n c th? ?i h?i cao h?n n?a cho cc nhu c?u c?a b?n ??i v?i c?a t?c ?? cao. V d? nh? c?a ISO-K c?a chng ti ??t ???c nh?ng gi tr? K phi th??ng khi ?ng d?ng cho cc phng l?nh n?i c nh?ng s? khc bi?t l?n v? nhi?t ??.. Hay cc c?a t?c ?? cao cho cc ?ng d?ng trong khu v?c ch?ng n?. Ho?c c?a SRT EC s? d?ng trong nh?ng khu v?c ?i h?i v? sinh cao nh? trong mi tr??ng cng nghi?p th?c ph?m

Cc c?a ra vo t?c ?? cao???c thi?t k? cho tiu chu?n 150.000 chu k? ?ng m? v ???c tnh ton c th? v?n hnh trong mi tr??ng c s?c gi ln t?i 120km/h.

C?a xo?n ?c t?c ?? cao SST m?t ci nhn hon ton m?i m?

alt

C?a xo?n ?c t?c ?? cao SST l m?t minh ch?ng cho gi?i php kinh t? cao nh?t v hi?u qu? n?i b?t trong vi?c l?u thng hng ha.

Mn c?a ???c lm b?ng nh?a PVC ho?c ???c ch? t?o b?ng th?y tinh acrylic ch?ng PVC,ho?c b?ng nhm h?p kim hai l?p cch nhi?t.

C?a Turbo t?c ?? cao STT Cng ngh? t?t h?n cho t??ng lai t?t h?n

alt

Thn c?a lm b?ng mng th?y tinh acrylic trong su?t khng ch?a PVC thch h?p cho vi?c ?ng d?ng trong cng nghi?p -t (cc c?a hng s?n), cho cc phng ha h?c v x nghi?p d??c ph?m hay nh?ng khu v?c x? l th?c ph?m..

C?a v?n hnh theo ph??ng th?ng ??ng chuy?n ??ng ?ng m? theo ???ng xo?n trn ??c ?o,s?c c?n t?i gi l?n, ?? kn kht cao.. mang ??n t?c ?? siu vi?t mang tnh cch m?ng .

???c thi?t k? cho 150.000 chu k? v?n hnh m?i n?m,khi c tr??ng h?p b? m?t ngu?n ?i?n th ch? c?n s? d?ng ch?t c?m tay ?? kch ho?t cc c? c?u l xo v nng t?m c?a ln.

C?a cu?n turbo t?c ?? cao STR

alt

L lo?i c?a v?n hnh nhanh nh?t trong cc lo?i c?a t?c ?? cao.Thn c?a v?n hnh theo hnh xo?n ?c.??m b?o s? ch?u ??ng s?c gi ln t?i 120km/h (C?p 3 cho EN 12424)

H? th?ng ?i?u khi?n ???c trang b? b? vi x? l (MCP2), cng ngh? bus v b? chuy?n ??i t?n s?.T?c ?? m? c?a tiu chu?n kho?ng 1.6m/s.Ph? thu?c s? l?a ch?n,kch c? c?a m t?c ?? m? c th? ???c t?ng ??n 4.0m/s.

alt

Cc c?a STR tiu chu?n ???c l?p h? th?ng ki?m sot b?ng tia h?ng ngo?i TLG.

H? th?ng ch? ??ng va ch?m ACS

alt

S? pht tri?n c?a h? th?ng va ch?m ch? ??ng ACS ,? t?o nn cu?c cch m?ng trn th? gi?i cho cc s?n ph?m C?a t? s?a. v t?o nn m?t b??c ??t ph trong l?nh v?c phng ng?a tai n?n ch? ??ng.

Thi?t b? trnh va ch?m cho ph?n d??i thn c?a v thanh ?y ???c gim st b?ng ?i?n t?, k?t n?i v?i ???c k?t n?i v?i b? ?i?u khi?n vi x? l MCP2 m?t b? c?m ?ng t? ??ng nh?m trnh s? c? va ch?m.
Khi va ch?m, modun panel thn d??i c?a c?a(c chi?u cao 900mm) k?t h?p v?i cc c?m bi?n ?i?n t? s? tch h?p kch ho?t s? di chuy?n t? ??ng cho thn c?a bn d??i t? ??ng nh? ra ?? h?n ch? thi?t h?i t?i ?a khi x?y ra va ch?m.

SST-ISO-K

alt

?ng d?ng cho cc c?a ra vo trong cc phng l?nh v?i nhi?t ?? ??n -30oC.

SRT-EC

alt

?ng d?ng cho cc nh my s?n xu?t d??c ph?m v th?c ph?m

SRT


alt

?ng d?ng cho c?a ra vo v b?ng t?i

SRT-EL


alt

???c thi?t k? cho ng??i tiu dng ?ang tm ki?m cho mnh c?a t?c ?? cao ?ng tin c?y,t?t v?i gi ph?i ch?ng.

SRT-CR


alt

C?a cu?n t?c ?? cao cho phng s?ch SRT-CR l c?a t?c ?? cao ??c bi?t kn kht gi?a h? th?ng ray h??ng d?n v thn c?a,s? d?ng r?t hi?u qu? v kinh t? trong cc phng s?ch v kn gi d??i m?t m?c ?? p su?t no ?.

C?a m? ? t?c ?? 1 mt /giy v t?c ?? ?ng ? t?c ?? 0,5 m/giy,c?a SRT - CR ???c thi?t k? theo cc tiu chu?n cao c?a lo?t phng s?ch v mi tr??ng c khng kh c?c k? ng?t ng?t.Gi tr? r r? khng kh ? m?c 11 - 13 m3/gi? ? 20 - 25 Pa.Th?m ch ? gi tr? c?c ??i 150. Pa, vi?c thi?u h?t khng kh khng v??t qu 70 m3 / gi?. C?a SRT - CR ph h?p v?i cc phng s?ch lo?i 8 theo tiu chu?n DIN EN ISO 14644 v ?? cch ly cc phng s?ch lo?i 7. ?p ?ng tiu chu?n US FED STD 209 lo?i 100.000 v lo?i 10.000.

SRT-LS-ACS

alt

?ng d?ng cho mi tr??ng th??ng xuyn s? d?ng cc dung mi ha tan m?nh

Hng ro ki?m sot b?ng tia h?ng ngo?i TLG

Hng ro ki?m sot b?ng tia h?ng ngo?i TLG xc ??nh ???c cc ch??ng ng?i v?t trong vng qut c?a n,t? ??ng m? hay ??o chi?u khi g?p,pht hi?n ch??ng ng?i v?t.V d?, m?t xe t?i nng chuy?n ??n c?a ?ng qu nhanh, th vng tia h?ng ngo?i s? kch ho?t m? c?a ?ng lc ?? trnh va ch?m.Nh? l m?t c?nh bo r?t s?m.

alt

S?n ph?m ???c b?o hnh: 12 thng. Cng tc b?o hnh b?o tr 24h/24h ???c ph?c v? b?i chnh hng ho?c h? th?ng phn ph?i c?a chng ti c m?t ? kh?p cc t?nh thnh trong c? n??c.

Chnh sch c?a chng ti l lin t?c pht tri?n v? cng ngh? v c?i ti?n k? thu?t , do ? cng ty c quy?n thay ??i thng s? k? thu?t m khng c?n thng bo tr??c.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay336
mod_vvisit_counterT?ng1209430

Chúng ta có: 12 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?