Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

altHy ?nh th?c ??c m? c?a b?n

S?n ph?m c?a cu?n thong cng ngh? ??c "Ventilation Roller Shutters" ???c thi?t k? d?a trn ?ng d?ng ?i?n hnh trong phn khc c?a cu?nb?o v?. M?c ?? c?ng v?ng, tnh n?ng sang tr?ng, b?n b?, k?t h?p v?i s? trao ??i ??y ?? nh sng v khng kh. Khc v?i nh?ng th??ng hi?u khc, chng ti thi?t k? l? thong d?a trn tiu ch Th?m m?, Phong th?y, ?em l?i s?c kh?e , s? may m?n m?t cch hon h?o cho m?i gia ?nh snh ?i?u.

Gi?i thi?u

C?a cu?n thong- S?n ph?m siu m- Cng ngh? ??c - CU?C S?NG KHNG RO C?N

Khng ro c?n l thu?t ng? k? di?u trong l?nh v?c thi?t k? n?i ngo?i th?t, ??m b?o tnh ti?n nghi v thn thi?n v?i ng??i s? d?ng. ? ?u khng c ro c?n, ? ? nguy c? tai n?n gi?m t? l? ngh?ch v?i ch?t l??ng cu?c s?ng gia t?ng.

alt thong l m?t b? ph?n lm cho s?n ph?m c?a cu?n c?a chng ti ???c ?a chu?ng h?n. Chng t?o thm nhi?u nh sng h?n v gip cho c?n phng tr? nn sng h?n. nh sng r?t quan tr?ng ??i v?i cu?c s?ng. B?n hy t?o cho c?n phng th?t nhi?u nh sng

C?a cu?n thong ???c thi?t k? gi?ng nh? m?t l?p ??m an ton v ? ? l s? b?o v? l t??ng ??i v?i nh sng, t?m nhn, khng kh v s? ??t nh?p, ?? b?n v ??c tnh quang h?c ph h?p k?t h?p k? thu?t cao nh?m ?em l?i s? ti?n d?ng trong v?n hnh.

C?a cu?n thong cng ngh? ??c -S? b?o v? t?i ?u tr??c gi m?a v th?i ti?t

N?u ngoi tr?i c gi bo v tuy?t r?i hay m?t tr?i ?ang chi?u nh?ng tia altn?ng gay g?t trn tr?i th lo?i c?a cu?n thong l s? b?o v? t?i ?u tr??c ci nng v gi l?nh. Thn c?a chuy?n ??ng nh?m cung c?p ??y ?? thong kh cho c?n phng, t?o thong ph h?p v?i nhu c?u t?ng c nhn, t?t c? cc thong ??u c th? ?i?u ch?nh theo mu?n. Ngoi ra,n cn c tc d?ng b?o v? b?n tr??c nh?ng ci nhn t m ? l ??c tr?ng c?a dng s?n ph?m ?a d?ng ny.

S? ph?c t?p trong v?n hnh khi ?ng m? c?a cu?n k? t? by gi? ? tr? thnh chuy?n qu kh?. B?i v chng ti ? trang b? cho c?a cu?n c?a b?n ch? ?? v?n hnh t? ??ng v an ton tuy?t ?. B? ph?n b?o ??m an ton ???c tch h?p bn trong nh?m gip b?n trnh ???c nh?ng v? khch khng m?i m ??n.

C?a cu?n thong cng ngh? ??c Theo ph??ng chmTin t??ng l t?t - Ki?m sot l t?t h?n

altB?n lun mong mu?n mi tr??ng s?ng v lm vi?c c?a mnh ph?i an ton. V v?y c?a cu?n thong cng ngh? ??c c?a chng ti s? gip b?n lun c c?m gic an ton. Chng lun ??m b?o s? an ton tuy?t ??i v?i nh?ng l?i th? c s?c thuy?t ph?c cao v d? nh? bo ??ng khi c k? tr?m c?y c?a, c tnh n?ng ??o chi?u hay ch?m d?ng khi g?p v?t c?nvv..

C?u t?o

V?t li?u thn c?a: b?ng nhm h?p kim ??nh hnh khng xo?n AL6063 T5/T6 , hai l?p, ??m b?o ?? c?ng v?ng,kh? n?ng ?n h?i ch?u va ??p. Lng nan c thm 02 l?p ??m gio?ng lng c tc d?ng gi?m ti?ng ?n khi c?a v?n hnh. Ngoi ra s?n ph?m cn ???c s? d?ng l?p s?n t?nh ?i?n b?c ph? bn ngoi c?a cc hng s?n hng ??u th? gi?i. ??m b?o cho c?a lun gi? ???c v? sang tr?ng sau nhi?u n?m s? d?ng.

Thanh ?y v ray h??ng d?n???c lm b?ng nhm ??nh hnh,S?n t?nh ?i?n c tc d?ng ch?ng ?n mn v tr?y x??c.

B?t ??u nan : B?ng nh?a PA c ?? d?o cao v ch?ng mi mn,hai vt,tr?c c?a 114 /116 m? k?m c ?? b?n trn 10 n?m khng b? r? st.

alt

alt

Buli ?? thn c?a ki?u ch? G: B?ng nh?a PA ???c thi?t k? c vnh lm ?? ?? thanh nan c?a ? trn cng gip cho l c?a khi v?n hnh m ch?t vo nhau thnh m?t cu?n trn ??ng nh?t.Gi?m v tri?t tiu 90% ti?ng ?n pht ra khi c?a v?n hnh so v?i ki?u buli gang hnh trn ki?u ch? O truy?n th?ng.

Thi?t b? c?m bi?n ch?ng x c?a: ???c pht tri?n b?i phng R&D c?a t?o nn s? v??t tr?i so v?i cc lo?i c?a thong trn th? tr??ng:

??o chi?u khi g?p ch??ng ng?i v?t Khi c?a ?ng xu?ng ch?m n?n nh s? khng t? ??ng ng?t m t? ??ng ?ng ??n khi c?a ???c ?ng kn hon ton.Tch h?p b? ph?n c?m bi?n ngay trong h?p ?i?u khi?n nn khng ph?i s? d?ng Pin nh? nh?ng s?n ph?m cng lo?i c trn th? tr??ng.
Tch h?p tnh n?ng ci bo ??ng khi c ??t nh?p t? bn ngoi vo.

B? ph?n c?m bi?n ???c thi?t k? ??c bi?t,l?p kn ? trong thanh ?y,khng gy m?t th?m m? v ???c thanh ?y b?o v? khng b? n??c m?a v h?i ?m xm th?c. Tnh an ton v ?? nh?y cao.

alt

H? th?ng m t? S? d?ng ?i?n AC 220V v c nhi?u l?a ch?n khc cho khch hng l?a ch?n.

???c b?o v? qu t?i ho?c qu nhi?t. D? dng k?t n?i v?i b? l?u ?i?n UPS,c kh? n?ng l?u ?i?n ???c trong vi ngy.

Cng v?i h? th?ng ?i?u khi?n v?i cng ngh? hi?n ??i h?p th?i trang, M s? m? c?a theo cng ngh? m s? nh?y (Rolling Code). C kh? n?ng t?o ra hng t? m s? m? c?a m khng b? trng l?p nn r?t an ton cho ng??i s? d?ng.Ci ??t m s? r?t ??n gi?n v thu?n ti?n,c th? xa m s? m? c?a t?o ra m s? m?i khi b? m?t ?i?u khi?n t? xa ?? ch?ng k? gian m? c?a khi nh?t ???c ?i?u khi?n t? xa. H?p ?i?u khi?n thng minh c kh? n?ng k?t n?i v?i nhi?u l?a ch?n khc nhau,?em l?i gi tr? gia t?ng cho khch hng nh?:k?t n?i ci bo ??ng,?n bo sng,UPS,sensor bo chy..vva

altS?n ph?m ???c b?o hnh: 24 thng cho thn m t?,12 thng cho cc linh ki?n khc c?a c?a. Cng tc b?o hnh b?o tr 24h/24h ???c ph?c v? b?i chnh hng ho?c h? th?ng phn ph?i c?a chng ti c m?t ? kh?p cc t?nh thnh trong c? n??c.

Chnh sch c?a chng ti l lin t?c pht tri?n v? cng ngh? v c?i ti?n k? thu?t , do ? cng ty c quy?n thay ??i thng s? k? thu?t m khng c?n thng bo tr??c.

C?a cu?n thong - Cng ngh? ??c

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay350
mod_vvisit_counterT?ng1209444

Chúng ta có: 16 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?