Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

altH?ng m?c cung c?p : C?a cu?n thp ng?n chy VFS 120
T?p ?on Hanesbrands Inc c tr? s? chnh t?i Winstom Salem ? M? v c nhi?u chi nhnh trn ton th? gi?i. Cng ty Hanesbrands Vi?t Nam Chi nhnh Hu? l cng ty s?n xu?t trong ngnh may m?c v?i cc th??ng hi?u n?i ti?ng bao g?m Hanes, Champion, Playtex,Bali, Just My Side, barely there, Wonder bra, Gear for Sport. Hi?n t?i nh my Ph Bi ? Th?a Thin Hu? c h?n 5200 nhn vin v nhi?u nhn vin v?n phng, b? ph?n qu?n l .
HanesBrands Inc. l m?t trong nh?ng cng ty may m?c c quy m ton c?u v?i h?n 50.000 nhn vin trn ton th? gi?i. S?n ph?m chnh c?a doanh nghi?p ny l n?i y, t?t v trang ph?c th? thao.

T?p ?on HanesBrands (NYSE: HBI), T?p ?on hng ??u th? tr??ng chuyn s?n xu?t v cung c?p cc s?n ph?m may m?c thng d?ng v s? h?u nhi?u th??ng hi?u may m?c m?nh trn th? gi?i s? nng t?ng ??u t? t?i th? tr??ng Vi?t Nam ln g?n 55 tri?u USD, t?ng h?n 11 tri?u USD so v?i n?m 2014.

???c thnh l?p t? n?m 2007, HanesBrands Vi?t Nam xu?t kh?u s?n ph?m may m?c ??n cc th? tr??ng tr?ng ?i?m nh? M?, Canada, Nh?t B?n v Trung Qu?c, v.v... Cng ty ? xy d?ng m?t chu?i cung c?p t?i Vi?t Nam v?i 3 nh my quy m l?n, hi?n ??i t?i 2 huy?n Khoi Chu v Kim ??ng (t?nh H?ng Yn) v Ph Bi (Hu?). N?ng su?t hng n?m c?a HanesBrands Vi?t Nam hi?n ??t 475 tri?u s?n ph?m, chi?m 20% t?ng n?ng su?t trn ton c?u c?a T?p ?on.
Khng ch? l m?t trong nh?ng ??n v? d?t may l?n nh?t Vi?t Nam, HanesBrands Vi?t Nam cn l ??n v? tiu th? s?i v?i c?a M? l?n nh?t khu v?c ?ng Nam v?i 1 t? USD s?i v?i M? ? ???c tiu th? thng qua cc nh my c?a hng t?i ?y. Cng ty hi?n l mi tr??ng lm vi?c c?a trn 11,000 lao ??ng ??a ph??ng v c?ng l m?t trong cc ??n v? s? d?ng lao ??ng l?n nh?t c?a M? t?i Vi?t Nam.
H?n 8 n?m ho?t ??ng t?i Vi?t Nam, gi tr? xu?t kh?u c?a Cng ty lin t?c t?ng tr??ng. Trong n?m 2014, v?i vi?c khnh thnh nh my th? ba t?i huy?n Kim ??ng (t?nh H?ng Yn), t?ng gi tr? xu?t kh?u c?a Cng ty ? t?ng ln 334 tri?u USD. Gi tr? xu?t kh?u c?a Cng ty trong n?m 2015 ??c tnh s? ??t 355 tri?u USD.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay320
mod_vvisit_counterT?ng1209414

Chúng ta có: 12 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?