Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

Nh my c t?ng v?n ??u t? 42 tri?u USD, ???c xy d?ng trn di?n tch h?n 8,2ha, cng su?t trong giai ?o?n ??u l 50 tri?u lt/n?m v c th? t?ng g?p ?i vo giai ?o?n hai.


ng Andre van den Berg, T?ng gim ??c nh my cho bi?t: "Nh my bia H N?i- V?ng Tu c nhi?m v? s?n xu?t v cung c?p bia H N?i v bia Carlsberg ??n v?i ng??i tiu dng mi?n Nam, qua ? t?o ra ch? ??ng v?ng ch?c cho c? hai th??ng hi?u t?i th? tr??ng ny.

Xem tiếp...
 

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

?y l nh my s?n xu?t s?a n??c hi?n ??i b?c nh?t th? gi?i. Nh my s?a Vi?t Nam ???c xy d?ng trn di?n tch 20 ha t?i khu cng nghi?p M? Ph??c 2, t?nh Bnh D??ng, t?ng v?n ??u t? 2.400 t? ??ng, c cng su?t siu l?n, h?n 400 tri?u lt s?a/n?m trong giai ?o?n 1 v s? t?ng ln 800 tri?u lt s?a/n?m trong giai ?o?n 2.

?y l nh my s? d?ng cng ngh? tch h?p v t? ??ng, hi?n ??i b?c nh?t th? gi?i m Tetra Pak t?ng xy d?ng. Ton b? cc cng ?o?n t? thi?t k?, xy d?ng nh x??ng ??n l?p ??t my mc thi?t b?, dy chuy?n s?n xu?t ??u theo ?ng cc tiu chu?n qu?c t? v Vi?t Nam v? an ton v? sinh th?c ph?m v mi tr??ng.

Nh my s?a Vi?t Nam ho?t ??ng trn m?t dy chuy?n t? ??ng khp kn t? khu nguyn li?u ??u vo ??n ??u ra s?n ph?m. Quy trnh s?n xu?t t?i nh my khp kn ngay t? ? cc khu ??u tin, khi hng tr?m xe b?n l?nh chuyn d?ng ch? s?a t??i nguyn li?u t?i cung c?p cho nh my. Tr?m ti?p nh?n s?a t??i nguyn li?u c?a Nh my s?a Vi?t Nam c kh? n?ng ti?p nh?n 80 t?n s?a t??i m?i gi?. Nh my cn c h? th?ng kho thng minh ??u tin v l?n nh?t t?i Vi?t Nam, kho c di?n tch 6 ha v 20 ng xu?t nh?p, c chi?u di 105m, cao 35m, g?m 17 t?ng gi ??, v?i s?c ch?a l 27.168 l ch?a hng.


 

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

?y l cng trnh l?n nh?t cho m?ng k? ni?m 25 n?m thnh l?p SMC, ??ng th?i c?ng l cng trnh th? 2 ?nh d?u s? h?p tc thnh cng t?t ??p gi?a SMC v CJSC, sau cng trnh Nh my thp SMC t?i KCN Quang Minh, huy?n M Linh, H N?i ???c khnh thnh vo thng 11 n?m ngoi do CJSC lm t?ng th?u xy d?ng. ??i di?n nh th?u CJSC, ng Nguy?n H?u T?nh Ch? t?ch H?QT, TG? cng ty t?i d? L? khnh thnh.

SMC Tn T?o c t?ng m?c ??u t? 175 t? ??ng, xy d?ng trn di?n tch 12.500m2, ???c trang b? 2 dn my x? b?ng v c?t t? cc lo?i thp cu?n cn nng tr? gi 60 t? ??ng, cng su?t gia cng 80.000 t?n thp/n?m.


Xem tiếp...
 

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

Cng ty TNHH JOHNSON & SON Vi?t Nam (100% v?n n??c ngoi) ???c thnh l?p t? n?m 1996 t?i KCN Sng th?n 1, huy?n D? An, t?nh Bnh D??ng, tr? s? ??t chnh ??t t?i Wisconcin, USA (Hoa K?). Cng ty chuyn s?n xu?t cc lo?i ch?t di?t cn trng, ch?t x?t th?m phng, ch?t lm s?ch v cc ch?t thanh trng (Raid, Off, Duck, Mr Muscle, Glade,...).


 

H?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

alt

 
Các bài viết khác...


Trang 6 trong tổng số 19

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay285
mod_vvisit_counterT?ng1209379

Chúng ta có: 13 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?