Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

D? n nhi?t ?i?n Mng D??ng 2 c cng su?t 1.200 MW g?m hai t? my ???c xy d?ng t?i t?nh Qu?ng Ninh theo hnh th?c BOT.


?y l d? n BOT cng su?t 1.200 MW v t?ng m?c ??u t? ??c tnh kho?ng 2 t? USD. ??ng th?i c?ng l d? n BOT nhi?t ?i?n th? 3 ? thu x?p v?n thnh cng k? t? n?m 2001 (sau 2 d? n BOT Nhi?t ?i?n ch?y kh Ph M? 2.2 v Ph M? 3). Ho?t ??ng v?n hnh th??ng m?i c?a nh my s? b?t ??u vo gi?a n?m 2015 v d? ki?n chuy?n giao cho Chnh ph? Vi?t Nam sau 25 n?m ho?t ??ng.

Xem tiếp...
 

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

CNG TY TNHH TM & SX SAO NAM (SAONAM CO., LTD.)

tn ti?ng Anh l SAONAM FLOORING,chuyn s?n xu?t v cung c?p cc lo?i vn sn g? t? nhin mang th??ng hi?u Sao Nam.

S?n ph?m vn sn SAO NAM g?m c 2 ch?ng lo?i:

1) Vn sn SOLID l lo?i g? nguyn t?m???c s?n xu?t trn dy chuy?n hi?n??i, chnh xc. Mu s?c v quy cch?a d?ng. R?t ???c khch hng Chu u ?a thch.


Xem tiếp...
 

Green Town - ??ng Nai

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

T?a l?c t?i v? tr? ??c ??a khi n?m ngay khu v?c c t?c ?? pht tri?n b?c nh?t v c?ng l ?i?m nng b?t ??ng s?n c?a t?nh ??ng Nai, ti?m n?ng pht tri?n c?a Green Town - Ph? Xanh ???c ?nh gi r?t cao khi ch? cch trung tm TP Bin Ha 7 km, cch sn bay qu?c t? Long Thnh 15 km v TPHCM 50km v k?t n?i xuyn su?t cc khu cng nghi?p l?n nh?: KCN Sng My, khu cng ngh? cao Giang ?i?n


Xem tiếp...
 

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

Cng ty CP Thp Vi?t ???c thnh l?p n?m 2001, v?i l?nh v?c kinh doanh ch? y?u l s?n xu?t v kinh doanh cc s?n ph?m thp xy d?ng, xu?t nh?p kh?u nguyn li?u, thi?t b? ph? tng ph?c v? cho ngnh thp, kinh doanh d?ch v? v?n t?i hng ho.


Cng ty CP Thp Vi?t chnh th?c ??a s?n ph?m ra th? tr??ng t? cu?i n?m 2002, ??n nay, s?n ph?m Thp Vi?t ? c m?t ? h?u h?t cc d? n tr?ng ?i?m qu?c gia, t? cc cng trnh dn d?ng,

Xem tiếp...
 

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

Nh my phn bn Baconco ???c xy d?ng ngay bn c?nh m?t d? n khc c?a SCPA: BARIA SERECE, m?t c?ng bi?n n??c su n?m t?i Ph M?, huy?n Tn Thnh, t?nh B R?a V?ng Tu. Vi?c n?m c?nh c?ng Ph M? cho php BACONCO c m?t v? tr h?u c?n c?nh tranh gip cho vi?c nh?p kh?u, l?u kho nguyn li?u c?ng nh? vi?c giao nh?n thnh ph?m ln cc ph??ng ti?n ???ng th?y cho khch hng c ???c nhi?u thu?n l?i. BACONCO v BARIA SERECE l nh?ng doanh nghi?p ??u tin ???c thnh l?p t?i khu v?c ny, n?i m ngy nay ? tr? thnh khu cng nghi?p Ph M?, v?i s? c m?t c?a m?t lo?t cc cng ty l?n nh? ??m Ph M?, Posco v Bluescope.

 
Các bài viết khác...


Trang 5 trong tổng số 19

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay352
mod_vvisit_counterT?ng1209446

Chúng ta có: 17 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?