Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

H?ng m?c cung c?p : C?a cu?n

Gi?i thi?u : Khch s?n Caravelle Si Gn l khch s?n ??t tiu chu?n qu?c t? 5 sao hng ??u t?a l?c ngay t?i trung tm kinh doanh, mua s?m, th??ng m?i, gi?i tr s?m u?t c?a thnh ph? H? Ch Minh v ch? cch Sn bay qu?c t? Tn S?n Nh?t kho?ng 8 km ???ng b?.

Khch s?n Caravelle Si Gn c 335 phng ???c trang b? ??y ?? ti?n nghi, phng th??ng h?ng, s?nh dnh ring cho khch VIP v cc t?ng ring dnh cho khch VIP, t?ng dnh cho khch khng ht thu?c, phng dnh ring cho ng??i khuy?t t?t. Bn c?nh ?, khch s?n cn cung c?p cc d?ch v? ti?n ch khc nh?: ?i?n tho?i qu?c t? tr?c ti?p, ti-vi LCD truy?n hnh v? tinh, ??u ??a CD, DVD, my Fax, mini bar, v?t d?ng ?? pha tr v cafe, my pha cafe & espresso v kt s?t ring t?i phng. Internet Wi-Fi mi?n ph trong khch & ton khch s?n.

Xem tiếp...
 

altH?ng m?c cung c?p : C?a cu?n thong

Cao ?c 3C Tn ??c Th?ng - Le Meridien Si Gn Hotel L m?t ta cao ?c ph?c h?p khch s?n 5 sao tiu chu?n qu?c t? & cao ?c v?n phng h?ng A. V?i l?i ki?n trc sang tr?ng, hi?n ??i, ta nh s? l ?i?m nh?n t?o nn m?t c?nh quan ??p gp ph?n hi?n ??i ha b? m?t thnh ph?.
V?i quy m 22 t?ng + 2 h?m, trn t?ng di?n tch xy d?ng 1.942m2. Cao ?c 3C Tn ??c Th?ng - Le Meridien Si Gn Hotel T?a l?c t?i 3C Tn ??c Th?ng, Ph??ng B?n Ngh, Q.1, TP.HCM. ?y l v? tr ??c ??a, ngay trung tm thnh ph?, h??ng ra sng Si Gn, ??i di?n khu ? th? m?i Th? Thim... Le Meridien Saigon khi hon thnh khng nh?ng s? l ?i?m nh?n t?o nn m?t c?nh quan ??p m cn gp ph?n vo chu?i nh?ng cng trnh hi?n ??i c?a thnh ph?, t?o nn hnh ?nh Tp. H? Ch Minh ?i?m ??n c?a thnh cng v th?nh v??ngCh?c n?ng:ta cao ?c ph?c h?p khch s?n 5 sao tiu chu?n qu?c t? v cao ?c v?n phng h?ng A

Di?n tch khun vin:3.659 m2

Di?n tch xy d?ng:43.686 m2

T?ng m?c ??u t?: 120 tri?u USD

?V? trLe Meridien Saigon

N?m trn ???ng Tn ??c Th?ng, trung tm c?a Qu?n 1, c ton b? m?t ti?n h??ng ra sng Si Gn, ??i di?n Khu ? th? m?i Th? Thim


Xem tiếp...
 

altH?ng m?c cung c?p : C?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?
Cng trnh tr? s? lm vi?c Chi nhnh Vietcombank Nha Trang n?m trong khun vin khu ??t c t?ng di?n tch 1.191,2 m2 t?i 17 Quang Trung, ph??ng V?n Th?nh, TP. Nha Trang.

Cng trnh g?m cc h?ng m?c: Ta nh lm vi?c chnh 11 t?ng (trong ? c 1 t?ng h?m), cc h?ng m?c sn v??n, nh b?o v?, tr?m bi?n p, h? th?ng k? thu?t, c?nh quan... v?i t?ng di?n tch sn 7.240 m2, di?n tch xy d?ng 610 m2.. Vi?c xy d?ng cng trnh tr? s? lm vi?c ti?p t?c kh?ng ??nh nh?ng b??c pht tri?n l?n m?nh c?a Chi nhnh Vietcombank Nha Trang v? c? quy m v hi?u qu? ho?t ??ng. Sau khi hon thnh v ??a vo s? d?ng, cng trnh s? gp ph?n hi?n ??i ha h? th?ng ngn hng ni chung v Vietcombank Nha Trang ni ring, ph?c v? t?t h?n cho ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh c?ng nh? cc t?ng l?p nhn dn, gp ph?n thc ??y pht tri?n kinh t? - x h?i c?a t?nh...

 

altH?ng m?c cung c?p : C?a cu?n ch?ng chy

?i nt v? ch? ??u t?
Strategic Marine l t?p ?on ?ng tu v? nhm v v? s?t c?a Lin bang c c quy m ton c?u, chuyn thi?t k? v ?ng m?i cc lo?i tu nhm t?c ?? cao, ph, tu s?t l?n v cc k?t c?u hng h?i ph?c t?p.

Strategic Marine ???c thnh l?p t? n?m 2000 v cho ??n nay ? ?ng ???c trn 360 tu cc lo?i.
Strategic Marine hi?n c 04 x??ng ?ng tu, ??t t?i c, Singapore, Vi?t Nam v M hi c.
S?n ph?m chnh c?a Strategic Marine l ?ng cc lo?i tu nhm v thp c chi?u di ln ??n 180 mt, ph?c v? cho cc ho?t ??ng ngoi kh?i v an ninh.

Strategic Marine cn c nhi?u kinh nghi?m trong vi?c ch? t?o cc k?t c?u khai thc n?ng l??ng v hng h?i t?i tr?ng l?n

Hi?n t?i, cng ty Strategic Marine c m?t ??i ng? cng nhn vin kho?ng 1.600 ng??i trn ton th? gi?i.

 

B?nh vi?n ?a khoa t?nh Ninh Thu?n

altH?ng m?c cung c?p: c?a nh?a Upvc

?i nt v? ch? ??u t?:

B?nh vi?n ?a khoa t?nh Ninh Thu?n, ???c xy d?ng trn t?ng di?n tch g?n 94 nghn m2 t?i ph??ng V?n H?i, TP Phan Rang Thp Chm.

B?nh vi?n ?a khoa t?nh c t?ng v?n ??u t? kho?ng 600 t? ??ng t? ngu?n v?n Tri phi?u Chnh ph? v v?n vay ODA Nh?t B?n, ???c chia thnh hai giai ?o?n. Giai ?o?n m?t, ??u t? 324 t? 755 tri?u ??ng, xy d?ng kh?i nh chnh cao b?y t?ng, g?m: 500 gi??ng b?nh v nhi?u h?ng m?c khc, thi?t k? theo dy chuy?n cng ngh? tin ti?n, thi?t b? hi?n ??i theo m hnh ?i?u khi?n trung tm, b?o ??m an ton cho ho?t ??ng c?p c?u, h?i s?c, ph?u thu?t... Hi?n nay, b?nh vi?n ? tri?n khai m?t s? k? thu?t m?i, nh?: c?t tr? b?ng ph??ng php Longo; tn s?i th?n ngoi c? th??p ?ng nhu c?u ch?m sc s?c kh?e cho ng??i dn trong vng.
 
Các bài viết khác...


Trang 4 trong tổng số 19

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay344
mod_vvisit_counterT?ng1209438

Chúng ta có: 15 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?