Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

D? n ???c xy d?ng trn di?n tch g?n 4.000m2, v??i v?n ??u t? ln 180 ti? ??ng, g?m khu gi? xe t?ng h?m; khu bi?u di?n ngh? thu?t; khu chi?u phim; khu h?i ngh?; khu bi?u di?n ngh? thu?t ?a n?ng; h? th?ng nh hng, gi?i kht v cc d?ch v? khc. Trung tm ?i vo ho?t ??ng tr?? tha?nh ?i?m nh?n trong ho?t ??ng bi?u di?n ngh? thu?t chuyn nghi?p, v?a ph?c v? nhn dn trong t?nh, v?a l s?n ph?m v?n ha ??c tr?ng thu ht v ph?c v? du khch cc n?i ??n v?i B R?a-V?ng Tu.

 

Ph? ch? C?m M? - ??ng Nai

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

Cng Ty CP ?T & XD Nh?n Thnh

V? tr chi?n l??c

N?m trong t?ng th? TT Huy?n C?m M? 181ha, m?t ti?n Qu?c L? 56, g?n sn bay Qu?c T? Long Thnh, Khu Cng nghi?p & Cng Ngh? Cao 400 ha.

K?t n?i ti?m n?ng

Huy?n C?m M? k?t n?i vo C?ng Hng Khng Sn Bay Qu?c T? Long Thnh theo vnh ?ai C?m M? - Long Thnh - Xun L?c. (H??ng L? 10).


Xem tiếp...
 

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n ch?ng chy

?i nt v? ch? ??u t?:

T?ng cng ty C?ng hng khng Vi?t Nam (tn giao d?ch qu?c t?: AirportsCorporation of Vietnam - vi?t t?t: ACV) l Cng ty trch nhi?m h?u h?n m?tthnh vin do Nh n??c s? h?u 100% v?n ?i?u l?, ho?t ??ng theo m hnh Cngty m? - Cng ty con.

ACV l doanh nghi?p c quy m khai thc v?n chuy?n, qu?n l ??u t? xyd?ng c? s? h? t?ng hng khng l?n nh?t c? n??c, ho?t ??ng ?a ngnh, ?a l?nh v?cv?i 9 cng ty con, cng ty lin k?t, lin doanh. ACV tr?c ti?p khai thc 22 C?nghng khng, bao g?m 08 C?ng hng khng Qu?c t?: Tn S?n Nh?t, N?i Bi, ?N?ng, Ph Bi, Cam Ranh, Chu Lai, Ph Qu?c, C?n Th? v 14 C?ng hng khng??a ph??ng: Bun Ma Thu?t, Lin Kh??ng, R?ch Gi, C Mau, Cn ??o, PhCt, Pleiku, Tuy Ha, ??ng H?i, Vinh, Ct Bi, N S?n, ?i?n Bin, Th? Xun.

 

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

Cng ty Lock&Lock v?a t? ch?c l? hon cng nh my th?y tinh ch?u nhi?t t?i khu cng nghi?p M? Xun A2, t?nh B R?a V?ng Tu v?i m?c tiu xy d?ng th? tr??ng s?n xu?t chi?n l??c c?a s?n ph?m th?y tinh ch?t l??ng cao t?i Vi?t Nam.

Kh?i cng t? thng 01/2011 v ch? trong vng 11 thng nh my th?y tinh ch?u nhi?t Lock&Lock ? hon t?t v?i di?n tch 150,116m2 v n?ng su?t l 10,000 t?n s?n ph?m th?y tinh ch?u nhi?t m?i n?m (t??ng ???ng 22,000,000 s?n ph?m).


Xem tiếp...
 

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

D? n t?a l?c ? khu v?c trung tm c?a khu lin h?p Cng Nghi?p - D?ch V? - ? Th? Bnh D??ng (4.196 ha). V? tr chi?n l??c t?i qu?n trung tm c?a Thnh ph? m?i Bnh D??ng v?i cc tuy?n huy?t m?ch k?t n?i v?i ??i l? Bnh D??ng (QL 13), QL 14, ???ng cao t?c M? Ph??c Tn V?n v ???ng n?i b? r?ng t? 40 ??n 60m. ??i di?n c?ng chnh khu cng nghi?p VSIP II, n?i ?y c th? xem l v? tr vng r?t ph h?p cho vi?c sinh s?ng k?t h?p v?i kinh doanh..


V? lu di n?i ?y s? tr? thnh tr?c ???ng s?m u?t nh?t c?a thnh ph? m?i Bnh D??ng, b?i nh?ng l?i th? v?n c c?a d? n.

Xem tiếp...
 
Các bài viết khác...


Trang 9 trong tổng số 19

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay242
mod_vvisit_counterT?ng1209336

Chúng ta có: 14 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?