Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

altM?y ngy g?n ?y d? lu?n hoang mang v? vi?c k? tr?m s? d?ng cng ngh? cao ?? m? kha c?a cu?n t?i H n?i. Chng ti ? c cu?c trao ??i v?i ch? i, chuyn gia tm l t?i ph?m, hi?n ?ang l c? v?n cao c?p cho hng c?a cu?n Ventilation Roller Shutters.

Ch? i chia s?, m?y ngy hm nay khch hng c?ng c g?i ?i?n tho?i nhi?u ??n cng ty ?? h?i v? v?n ?? ny. Th?c ra ngn ng? ti?ng Vi?t c?a chng ta r?t kh l phong ph, khi bo ch ??a tin v? v? vi?c : Tn tr?m v hi?u ha c?a cu?n b?ng my ph kha, t?i ph?m tng hnh qua c?a cu?n tr?m c?p ..., "Mn ?o thu?t c?a siu tr?m ", D ph m c?a cu?n. Nh?ng c? th? v?n ?? ny l nh? th? no ?

Cc s?n ph?m copy m s? ???c m?t s? k? x?u s?n xu?t t?i Bulgaria, Nam t?, Trung qu?c? v ?ang lm ?au ??u cc nh s?n xu?t t l?n nh? Mercedes, Bentley, VW, Toyota..vv.. v cc chuyn gia b?o m?t hng ??u th? gi?i.

N?u s? d?ng my d t?n sng th hi?n t?i ??i ?a s? c?a cu?n trn th? tr??ng ? s? d?ng h? ?i?u khi?n m s? nh?y (Rolling Code). Vi?c d t?n sng v m an ninh c?n ph?i c th?i gian trn 10 n?m ?? lm ???c vi?c ?. Thi?t b? d t?n sng ch? p d?ng ???c cho h? ?i?u khi?n s? d?ng m s? g?t, nh?ng ?? d m? ???c c?a cu?n l vi?c hon ton khng d? .

altTr? l?i cu chuy?n t?i c?a hng my ?nh Digiworld H N?i nn ??t tn l rnh tr?m, ho?c c th? l l?a nhn vin c?a hng ? cho m??n tay ?i?u khi?n t? xa ?? xem c?a, sau ? dng thi?t b? copy m an ninh.

Cc thi?t b? copy m s? an ninh ( c xu?t x? t? Trung Qu?c) ? xu?t hi?n trn th? tr??ng t? 3-4 n?m nay , v?y t?i sao ??n gi? m?i x?y ra v? vi?c t?i c?a hng my ?nh Digiworld H N?i ? Vi?c k? gian copy ???c m s? c?a cu?n l vi?c khng h? d? dng cht no, nh?ng c?ng c th? x?y ra v?y lm th? no ?? phng trnh ?? ??m b?o an ninh cho gia ?nh b?n ?

T? nhi?u n?m nay nhn vin chng ti t? sales cho ??n cng nhn k? thu?t, ??u c ngh?a v? b?t bu?c , t? v?n v? an ninh cho khch hng khi mua c?a cu?n cng v?i vi?c t? v?n v? s?n ph?m hay k? thu?t l?p ??t.

Khch hng c?a chng ti th??ng ???c h??ng d?n cch ci ??t l?i tay ?i?u khi?n t? xa ( ho?c ???c h??ng d?n qua ?i?n tho?i th??ng xuyn ), vi?c ny ch? m?t m?t vi pht, thao tc r?t ??n gi?n, v khi l?p ??t nhn vin k? thu?t c?a chng ti ? l?p h?p ?i?u khi?n ? nh?ng v? tr thu?n ti?n nh?t cho khch hng c?a chng ti d? dng s? d?ng sau ny.

Khi b? m?t tay ?i?u khi?n t? xa b?n c?n ph?i ci ??t l?i m an ninh ngay l?p t?c.

Khng nn cho ng??i l? s? d?ng c?a cu?n c?a b?n v?i l do ki?m tra c?a cu?n, ho?c ??n xem c?a cu?n ( Ngo?i tr? cng vi?c s?a ch?a ???c chnh gia ?nh b?n yu c?u v ???c mua c?a m?t cng ty m b?n quen tr??c ?).

Khi b?n ?i lm v?, ho?c khi ?ng m? c?a, b?n c?n ch cc ??i t??ng m b?n c th? nghi ng? ??ng ?u ? g?n b?n v?i kho?ng cch t? 5- 10m.

altVi?c copy m s? khi k? gian c? tnh rnh m khi b?n ?ng m? c?a l m?t vi?c r?t kh v, khng h? d? dng cht no.

K? gian c?n c v?n t? 5- 10 tri?u ??ng ?? mua thi?t b? copy m b?o m?t.

Khi copy m s? k? gian ph?i ??ng g?n b?n, v t?p trung nhn vo tay b?n khi nh?n nt ?i?u khi?n. Vi?c ny c th? m?t nhi?u ngy ( N?u chng nh?n nt my copy qu s?m th s? nh?n ???c v s? m kha c?a hng lo?t cc thi?t b? khc). ?i?u ny r?t d? ?? b?n c th? nghi ng?.

Ci ??t l?i m b?o m?t khi b?n c c?m gic khng an ton.

??i v?i cc ngi nh, ho?c c?a hng d? dng b? quan st t? bn ngoi, khi ?ng c?a nn s? d?ng nt b?m m t??ng.

Khi mua s?n ph?m b?n c th? yu c?u nhn vin chng ti cung c?p thm gi ng?t m?ch ?i?n khi s? d?ng c?a Bnh l?u ?i?n SMART EPS c?a chng ti hon ton mi?n ph n?u b?n c yu c?u.

Khng nn mua gi c?a cu?n s? d?ng thi?t b? ??o chi?u khi ch?m v?t c?n hi?n c trn th? tr??ng, ch? s? d?ng thi?t b? ch?m d?ng khi g?p v?t c?n.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay273
mod_vvisit_counterT?ng1209367

Chúng ta có: 7 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?