Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

altTi?n s? Nguy?n V?n Chi?n - Vi?n Nghin c?u M? v Luy?n kim
Ti?n s? Ph?m ??c Th?ng - Tr??ng Cao ??ng Cng nghi?p
Bi?n tnh l bi?n php cng ngh? ??n gi?n, r? v r?t c hi?u qu? ?? nng cao tnh ch?t c? h?c v tnh ch?t lm vi?c c?a h?p kim nhm. ?? lm t?ng s? l??ng tm m?m k?t tinh nh?m t?o ra h?p kim nhm c c?u trc tinh th? nh? m?n, c?n bi?n tnh chng b?ng h?p kim trung gian (HKTG) Ai-Ti, Al-B ho?c Al-Ti-B. Cc tm m?m k?t tinh l cc h?p ch?t ho h?c nh? Al3Ti v TiB2. Do t? ch?c h?t tinh th? m?n, tnh ch?t c?a h?p kim nhm ???c nng ln r?t ?ng k?.
??i t??ng nghin c?u l h?p kim nhm bi?n d?ng mc 6063 c thnh ph?n ho h?c (%) : 0,2-0,6 Si; 0,45-0,90 Mg; 0,1-1,0 (Si+Mg), cn l?i Al. H?p kim nhm ???c n?u trong l ?i?n tr?, c b? ph?n ?i?u khi?n t? ??ng nhi?t ?? c?a l. H?p kim nhm ???c kh? kh v tinh luy?n b?ng kh nit? trong ?i?u ki?n t?i ?u. Ch?t bi?n tnh ???c dng cho nghin c?u l HKTG AlTi5B1.
M?u ?c ???c ch? t?o trong khun kim lo?i v khun ct c kch th??c t??ng ?ng l ? 22x180mm v ? 30x250mm ???c b? ngt v l?c x? t?t, sau khi ? ??ng ??u ho ? 5200C/7h ?? ti?n hnh gia cng c? thnh cc m?u th? c? tnh theo TCVN 197-85 v m?u ?? ?nh gi t? ch?c t? vi c?a h?p kim nhm.

? dng ph??ng php quy ho?ch th?c nghi?m Box-Wilson v?i cc y?u t? ??u vo l:
Z1 - L??ng ch?t bi?n tnh AlTi5B1 : 1-5 kg/t?n nhm.
Z2: - Nhi?t ?? h?p kim khi bi?n tnh : 700-8000C.
Cc hm m?c tiu ???c ch?n cho khun kim lo?i l :
y1 - ?? b?n ko (MPa)
y2 - ?? gi?n di t??ng ??i (%)
Cc hm m?c tiu ???c ch?n cho khun ct l:
y3 - ?? b?n ko (MPa)
y4 - ?? gi?n di t??ng ??i (%)
y5 - Kch th??c trung bnh c?a h?t tinh th? (?m)
T? cc s? li?u nghin c?u, ?? xy d?ng ???c cc ph??ng trnh h?i quy v?i bi?n th?c cho m?u ?c trong khun kim lo?i nh? sau :
y1= -1619,407 + 3,834Z1 + 4,699Z2 + 0,377Z12 - 3,145.10-3Z22 (1)
y2= -505,637 + 3,094Z1 + 1,393Z2 - 0,343Z12 - 0,9288.10-4Z22 (2)
v cho m?u ?c trong khun ct :
y3 = -746,284 - 8,987Z1+ 2,265Z2 + 0,01547Z1Z2 - 12,5408.10-3Z22 (3)
y4= -130,757 + 0,748Z1 + 0,365Z2 - 0,106Z12 - 2,432.10-4Z23 (4) y5= 5266,576 - 112,366Z1 - 13,224Z2 + 15,537Z12 + 8,86.10-3Z22 (5)
T? cc ph??ng trnh h?i quy, c th? rt ra cc k?t lu?n sau:
Khi t?ng l??ng ch?t bi?n tnh v nhi?t ?? bi?n tnh (AlTi5B1), cc gi tr? ?? b?n ko, ?? d?o v t? tr?ng c?a h?p kim nhm ??u t?ng qua ?i?m c?c ??i r?i l?i gi?m ?i m?t cch ??ng bi?n.
Cc d?ng ???ng cong ?? nu ??i v?i khun kim lo?i v khun ct l t??ng t?; song cc ???ng cong c?a ?? b?n ko, ?? d?o cho khun kim lo?i lun n?m ? gi tr? cao h?n so v?i ???ng cong cho khun ct.
B?ng ph??ng php gi?i tch v v? ?? th?, ?? xc ??nh ???c ?i?m t?i ?u v?i: Z1 = 3 kg/ 1 t?n nhm v Z2 = 7500C. T?i ?i?m t?i ?u ny, cc gi tr? hm m?c tiu ??t ???c so v?i m?u khng bi?n tnh ???c cho trong b?ng sau :


Cc ch? tiu?nh giBi?n tnh ? ?i?m t?i ?uKhng bi?n tnh
M?u ?c khun kim lo?iM?u ?c khun ctM?u ?c khun kim lo?iM?u ?c khun ct
?? b?n ko /MPA/143,3699,3910852
?? d?o / %/23,67,3696
???ng knh trung bnh h?t tinh th?/mm/95108645780


 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay282
mod_vvisit_counterT?ng1209376

Chúng ta có: 11 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?