Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

altHng n?m, g?n m?t n?a s?n l??ng k?m trn th? gi?i ???c dng vo vi?c b?o v? s?t thp tr??c m?t k? th hung c nh?t - ? l s? han r? v ?n mn m hng n?m nu?t m?t hng ch?c tri?u t?n s?t thp. Cc qu?c gia ph?i tiu t?n chi ph r?t l?n cho cng tc ch?ng ?n mn kim lo?i c?a cc cng trnh. ? cc n??c cng nghi?p pht tri?n, chi ph cho cng tc ch?ng r? st v ?n mn chi?m bnh qun kho?ng 4% GDP hng n?m c?a qu?c gia.

D??i tc ??ng c?a mi tr??ng, kim lo?i b? xm th?c, b? ?n mn trong khng kh, trong ??t hay trong vng ng?p n??c lm cho tu?i th? cng trnh b? xu?ng c?p nhanh chng. L?p r? khng ??ng ??u, nguy hi?m nh?t l cc d?ng r? ?i?m, r? l? lm gi?m kh? n?ng ch?u t?i c?a k?t c?u. C?ng cn nhi?u quan ni?m cho r?ng cc k?t c?u b tng c?t thp khng b? ?n mn, nh?ng t? l thuy?t ??n th?c t?, cc k?t c?u b tng c?t thp b? h?ng n?ng do c?t thp b? ?n mn, gy tr??ng n?, t?ng th? tch bn trong, m?t lin k?t gi?a c?t thp v b tng lm gi?m kh? n?ng ch?u t?i v tu?i th? cng trnh.
Cc cng trnh do n??c ngoi ??u t? th cc bi?n php b?o v? ch?ng ?n mn r?t ???c ch v coi tr?ng. ? n??c ta, chi ph cho b?o v? ch?ng ?n mn cn r?t th?p, th??ng dnh chi ph cho cc ph??ng php s?n ch?ng r? thng th??ng nn khng t cc cng trnh sau vi n?m s? d?ng ? ph?i nng c?p, b?o d??ng.
BI?N PHP CH?NG R? ST & ?N MN TRUY?N TH?NG
Cc bi?n php ch?ng r? v ?n mn ph? bi?n hi?n nay l s? d?ng cc v?t li?u t b? ?n mn, cc v?t li?u ny th??ng c gi thnh cao, ch? l?p ??t ? nh?ng n?i khng b? ng?p n??c v bi?n php ph? bi?n nh?t l dng s?n ph? b?o v?. L?p s?n ph? b?o v? nh?m t?o m?t l?p mn ch?n (barrier) cch ly kim lo?i v?i mi tr??ng nh?ng khi l?p b?o v? ny b? h?ng th h?i ?m thm nh?p v ?n mn t?n cng vo bn d??i l?p s?n gy ph?ng r?p v ?n mn nn c tu?i th? th?p ch? vi n?m.
??i v?i cc cng trnh b? ng?p n??c hay chn trong ??t th k?t h?p thm bi?n php ch?ng ?n mn cat?t (cathodic protection). Bi?n php ny ? ???c s? d?ng r?ng ri trn th? gi?i nh? cc gin khoan bi?n, c?u c?ng, h? th?ng b?n b? ???ng ?ng ??u c h? th?ng ch?ng mn cat?t.
Ch?ng ?n mn cat?t l s? d?ng b?n ch?t c?a qu trnh ?n mn ?i?n ha ?? xy d?ng thnh m?t h? g?m cat?t (kim lo?i c?n b?o v?) v an?t. An?t ???c ch?n nh? Mg, Al, Zn lm v?t li?u hy sinh thay th? cho s?t thp c?n b?o v? v cc kim lo?i ny ??u ??ng tr??c Fe trong b?ng tu?n hon ha h?c. Trong h? lun t?n t?i dng ?i?n m?t chi?u ?i qua gi?a an?t v cat?t, xu?t pht t? s? chnh l?ch ?i?n th? gi?a hai kim lo?i khc nhau trong mi tr??ng t?n t?i dung d?ch ?i?n phn l n??c ho?c do b? p ??t t? ngu?n ?i?n m?t chi?u bn ngoi.
Chng ta c th? th?y m?t d?ng ch?ng ?n mn cat?t ph? bi?n nh?t, ???c ?ng d?ng r?ng ri hi?n nay nh?: tr? ?i?n chi?u sng, c?u c?ng, thp ?i?n l?c, ?ng n??cl ph??ng php m? k?m nhng nng.
T?i sao m? k?m nhng nng l?i c tu?i th? di nh? v?y?
Cc k?t c?u kim lo?i sau khi ? ???c lm s?ch b?ng axit, ha ch?t ???c ??a vo cc b? k?m ???c nung nng ch?y ? nhi?t ?? cao hnh thnh nn m?t mng ch?n bao b?c kim lo?i. L?p b?o v? ny ch?u va ??p, khng th?m n??c, ch?ng tia c?c tmMu?n ?ng d?ng ph??ng php ny ?i h?i ph?i ??u t? m?t dy chuy?n khp kn v?i chi ph kh cao.
Bn c?nh ? m?t ph??ng php m? k?m v cng hi?u qu? ? ???c s? d?ng trn th? gi?i h?n 50 n?m qua ? l Zinc-rich cold galvanizing t?m g?i l ph??ng php m? k?m l?nh.
PH??NG PHP M? K?M L?NH (ZINC-RICH COLD GALVANIZING COATING) :
Ngy nay chng ta c th? th?y k?m ???c s? d?ng ? m?i n?i trn th? gi?i dng ?? b?o v? kim lo?i nh? m? ?i?n phn, m? nhng nng hay phun k?m
M? k?m l?nh l ph? ln b? m?t kim lo?i m?t l?p k?m l?ng t??ng t? nh? s?n ? nhi?t ?? mi tr??ng bnh th??ng, b?ng cch dng p l?c kh nn th?i dung d?ch k?m l?ng thnh chm cc h?t k?m b?n vo b? m?t kim lo?i ? v? sinh s?ch b? m?t. Trong dung d?ch k?m c ch?t g?n lin k?t v cc ph? gia gip cho k?m bm ch?t vo b? m?t kim lo?i v kh c?ng trong vi gi? t??ng t? nh? cc lo?i s?n truy?n th?ng.
L?p ph? k?m sau khi kh cung c?p hai ch?c n?ng b?o v?: th? nh?t l ch?c n?ng b?o v? th? ??ng (passive protection) l l?p mng ch?n b?o v? kim lo?i nh? cc lo?i s?n truy?n th?ng; v ch?c n?ng th? hai l b?o v? ch? ??ng (active protection) t?c ch?c n?ng ch?ng ?n mn cat?t (Cathodic protection), ch?c n?ng ny c ? l?p ph? b?o v? b?ng m? k?m nhng nng (hot-dip galvanizing).
Dung d?ch giu k?m trn 92% Zn l m?t h?n h?p d?n ?i?n r?t t?t sau khi kh, do ? cho php dng ?i?n ch?y lin t?c v? m?i h??ng trn l?p m?. ?y l ?i?u ki?n tin quy?t ?? l?p ph? c ch?c n?ng ch?ng ?n mn cat?t. Khi trong l?p m? c s? xu?t hi?n c?a ?m ??t hnh thnh dung d?ch ?i?n phn th s? x?y ra ph?n ?ng ha h?c, k?m c ?i?n th? chuy?n d?ch electron cao h?n s?t thp nn tham gia ngay vo qu trnh ph?n ?ng, phn tn v gi?i phng cc electron t?o ra dng ?i?n ch?y qua s?t thp lm c?n tr? s? phn tn c?a cc ion thp v b?t ??u chu k? ?i?n ha. K?m tr? thnh m?t v?t hy sinh ?? b?o v? cho s?t thp l cat?t.
Qu trnh ph?n ?ng t?o ra hydro cc-b-nt k?m v cc mu?i k?m khc hnh thnh nn m?t l?p mng m?ng che kn b? m?t l?p m? k?m. L?p mng m?i ny khng th?m n??c, ng?n c?n n??c v th?i ti?t t?n cng lm d?ng qu trnh ?n mn ?i?n ha. L?p mng by gi? ?ng vai tr nh? l?p b?o v? th? ??ng.
Khi l?p mng b?o v? ny b? h? h?ng th cc phn t? k?m l?i s?n sng tham gia vo qu trnh ch?ng ?n mn ?i?n ha m?i. C? nh? th? k?m s? hy sinh, ngay c? khi l?p m? k?m b? tr?y x??c th ?n mn c?ng khng th? th?c hi?n ???c ?? t?o r? c?a mnh v t?n cng vo bn d??i l?p m?. Qu trnh ny gip b?o v? cho kim lo?i khng b? ?n mn v t? hn g?n v?t th??ng t?i cc ?i?m tr?y x??c.
V? ?i?m ny, cc lo?i s?n truy?n th?ng hay s?n k?m khc v?i hm l??ng k?m (khng ph?i ?? tinh khi?t c?a k?m) d??i 92% th khng th? c ???c. Do v?y, khi b? m?t l? th?ng r?t nh?, b?ng d?u ch?m thi, c?ng ?? ?? cc tc nhn xm th?c c ???ng ??t nh?p vo s?t, lm cho s?t b?t ??u b? r? nhanh chng.
K?m ? ???c ch?ng minh l l?p ph? b?o v? ?u vi?t cho cc k?t c?u thp cng trnh ? vng bi?n nhi?u th?p nin qua. M? k?m l?nh l gi?i php thay th? m? k?m nhng nng m?t cch hi?u qu? ??i v?i nh?ng k?t c?u c kch th??c l?n v c? ??nh nh? h? th?ng ???ng ?ng, b?n b?, cc cng trnh c?ng bi?n,thu? l?i, c?u ???ng v s? d?ng b?o tr s?a ch?a cho cc k?t c?u m? k?m nhng nng b? ?n mn theo th?i gian. M? k?m l?nh cho php thi cng d? dng t?i cng tr??ng l phun, qut hay l?n nh? cc lo?i s?n truy?n th?ng.
 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay326
mod_vvisit_counterT?ng1209420

Chúng ta có: 11 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?