Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.


altTrong nh?ng n?m g?n ?y nhu c?u cho thi?t k? phng s?ch ngy cng t?ng.Do yu c?u c?a s?n ph?m cng ngh? cao nh? s?n xu?t my tnh,s?n xu?t chp,cc bo m?ch,cng ngh? ch?t bn d?nhay nh?ng lo?i thu?c trong d??c ph?m,cc thi?t b? y t?,phng m? trong b?nh vi?n.T?t c? nh?ng phng ny ?i h?i ph?i ki?m sot n?ng ?? h?t b?i,cc lo?i ch?t nhi?m ? m?t m?c cho php. V?y h? th?ng ?i?u ha khng kh cho phng s?ch khc v?i ?i?u ha khng bnh th??ng (cao ?c v?n phng)? nh?ng ?i?m no.
Nh? v?y ??i v?i phng s?ch th??ng gi?i quy?t n?m v?n ?? chnh l nhi?t ??(temperature),?? ?m(humidity),p su?t phng(Room Pressurization),?? s?ch(Cleanliness) v v?n ?? nhi?m cho(cross-contamination).Trong thi?t k? ?i?u ha khng kh bnh th??ng ch? gi?i quy?t hai v?n ?? chnh l nhi?t ?? v ?? ?m,th?c t? th v?n ?? ?? ?m th??ng khng ??t theo nh? yu c?u thi?t k?.Nh?ng trong phng s?ch th ngoi nhi?t ?? th ?? ?m trong phng yu c?u kh?t khe h?n r?t nhi?u.

Nh?ng ?i?m khc nhau chnh gi?a phng s?ch v ?HKK thng th??ng l
1.p su?t phng(Room Pressurization):
Nhi?m v? ch? y?u l ng?n ng?a khng cho khng kh,h?t b?i,ch?t nhi?m trngt? phng,khu v?c d? h?n sang phng,khu v?c s?ch h?n.Nguyn t?c di chuy?n c?n b?n c?a khng kh l t? n?i c p su?t cao t?i n?i c p su?t th?p.Nh? v?y phng c c?p ?? s?ch h?n th c p cao h?n v ng??c l?i.?? ki?m sot p su?t phng th th??ng c ??ng h? ?o p su?t ,khi p phng v??t qu s? t? ??ng trn ra ngoi thng qua c?a gi x(Pass-Through Grilles)Th??ng th nh?ng phng no c yu c?u cao m?i g?n mi?ng gi x. Vi?c t?o p trong phng khi thi?t k? ph?i quan tm t?i c?t p c?a qu?t v chnh l?ch gi?a l??ng gi c?p v h?i trong phng s?ch. Trong thi?t k? nh my d??c ph?m theo tiu chu?n WHO-GMP(World Health Organization-Good Manufacturing Practice)th c?p p su?t l?n l??t l +(15Pa), ++(30Pa),+++(45Pa).

2.?? s?ch (Cleanliness)
?? s?ch c?a phng ???ng quy?t ??nh b?i hai y?u t? l s? l?n trao ??i gi hay b?i s? tu?n hon (Air Changes per Hour) v Phin l?c.Thng th??ng ??i v?i ?i?u ha khng kh cho cao ?c v?n phng c th? t? 2 t?i 10 l?n.Nh?ng trong phng s?ch th s? l?n trao ??i gi ln t?i 20 l?n,??c bi?t trong phng s?ch cho s?n xu?t chp ln t?i 100 l?n.T?ng s? l?n trao ??i gi ?? lm gi?m n?ng ?? h?t b?i,ch?t nhi?m sinh ra trong phng.Do v?y k?t c?u phng s?ch khc v?i nh?ng cao ?c v?n phng.V?i cc phng c yu c?u c?p ?? s?ch khc nhau th s? l?n trao ??i gi c?ng khc nhau.V d? trong nh my s?n xu?t d??c ph?m khu v?c thay ?? c c?p ?? s?ch E (c?p mu ?en) c p phng l +(15Pa),s? l?n trao ??i gi l 10 ,trong khi phng pha ch? c c?p ?? s?ch C c p phng ++(30Pa),s? l?n trao ??i gi l 20,
phin l?c c?p H12. Phin l?c c nhi?m v? l l?c b? nh?ng h?t b?i c?a khng kh tr??c khi vo phng.Ty theo yu c?u c?a cc lo?i phng s?ch m s? d?ng phin l?c cho ph h?p. Thng th??ng v?i cc phng trong nh my d??c th s? d?ng lo?i l?c hi?u su?t cao HEPA(High Efficiency Particle Air).V? tr b? l?c c th? g?n ngay t?i AHU ho?c t?ng phng.
Hnh b? l?c HEPA alt
3.Nhi?m cho (Cross-Contamination) ?? hi?u r v? nhi?m cho ta ??nh ngh?a v? t?p nhi?m.T?p nhi?m l s? nhi?m (??a vo) khng mong mu?n cc t?p ch?t c b?n ch?t ha h?c ho?c vi sinh v?t,ho?c ti?u phn l? vo trong ho?c ln trn m?t nguyn li?u ban ??u ho?c thnh ph?m trung gian trong qu trnh s?n xu?t,l?y m?u,?ng gi,b?o qu?n v v?n chuy?n.
Nh? v?y nhi?m cho l vi?c t?p nhi?m c?a m?t nguyn li?u ban ??u ,s?n ph?m trung gian,ho?c thnh ph?m v?i m?t nguyn li?u ban ??u hay s?n ph?m khc trong qu trnh s?n xu?t. Vi?c nhi?m cho c c? nguyn nhn bn ngoi v bn trong.D??i ?y l t?ng h?p cc nhn t? chnh nhi?m cho trong nh my d??c.
V?n ?? nhi?m cho kh ph?c t?p ??i v?i cc phng trong nh my d??c c?ng nh? phng m? trong b?nh vi?n.Cc phng s?ch cho cng ngh? cao th t h?n r?t nhi?u do ch? s?n xu?t 1 lo?i s?n ph?m trong m?t khu l?n.
Th?c t? th cc nh my d??c Vi?t Nam s?n xu?t qu nhi?u lo?i thu?c khc nhau trong cng m?t phng nn yu c?u c?p ?? s?ch r?t cao v v?n ?? nhi?m cho tr? nn kh ki?m sot.Vi?c gi?i quy?t nhi?m cho l gi?i quy?t 10 v?n ?? trn,cng thm vi?c t?o p trong phng.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay307
mod_vvisit_counterT?ng1209401

Chúng ta có: 18 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?