Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chung c? cao c?p 18 t?ng - Cienco 1

alt

H?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:


Ch? ??u t? : T?ng cng ty xy d?ng cng trnh giao thng 1 - cienco 1
Gi?i thi?u cienco 1 : Vi?c m? c?a, chuy?n ??i n?n kinh t? sang n?n kinh t? th? tr??ng c?a Vi?t Nam ? t?o ln m?t b??c chuy?n bi?n m?nh m? trong c? c?u cc thnh ph?n kinh t?, t?o ?i?u ki?n cho cc doanh nghi?p Vi?t Nam pht tri?n, t?ng b??c h?i nh?p vo th? tr??ng khu v?c v th? gi?i.
Chnh v ?i?u ?, b??c vo thin nin k? m?i, v?i hnh trang l kinh nghi?m g?n 40 n?m xy d?ng v tr??ng thnh, v?i s? l??ng cc cng trnh ??t tiu chu?n Vi?t Nam v tiu chu?n qu?c t? t?ng nhanh hng n?m, v?i ??i ng? cn b? qu?n l, cn b? k? thu?t, cc chuyn gia, cng nhn lnh ngh? ???c ?o t?o c? b?n v th? thch qua hng tr?m d? n xy d?ng h? t?ng GTVT nh? c?u, c?ng, ???ng b?, ???ng s?t, khu cng nghi?p, sn bay..., v?i cc h? th?ng thi?t b? ??ng b?, tin ti?n, ? ??a CIENCO1 ??ng vo hng ng? nh?ng ??n v? xy d?ng hng ??u c?a ngnh GTVT Vi?t Nam.

V?i 41 ??n v? thnh vin, trong ? c: 01 tr??ng ?o t?o CNKT, 03 chi nhnh, 03 cng ty h?ch ton ph? thu?c, 29 cng ty c? ph?n, 01 ban th?m ??nh cc d? n ??u t?, 02 cng ty ho?t ??ng trong l?nh v?c BOT BT BTO v hng ch?c ??n v? lin doanh, lin k?t, 05 ??n v? ph?i thu?c, CIENCO1 khng ch? h??ng t?i vi?c thi cng cc d? n h? t?ng c? s? GTVT, qu?c phng, n?ng l??ng ?i?n, mi tr??ng, nng nghi?p, s?n xu?t v?t li?u xy d?ng, gia cng k?t c?u thp... m cn quan tm su s?c ??n l?nh v?c t? v?n, ??u t?, xu?t kh?u lao ??ng, xu?t nh?p kh?u cng ngh? - k? thu?t v v?t t? thi?t b?, kinh doanh ti?n t?, lin doanh, lin k?t v?i cc ??n v? b?n trong v ngoi n??c trong m?i ho?t ??ng s?n xu?t, kinh doanh.
T? kh?i ngu?n l cc ??n v? xy d?ng cng trnh giao thng ??n l?, ngy nay CIENCO1 ?ang l m?t T?ng cng ty v?ng m?nh v khng ng?ng pht tri?n, c uy tn trn th? tr??ng trong n??c, trong khu v?c v qu?c t?. Trong vng 10 n?m, t? n?m 1993 2002, m?c t?ng tr??ng trung bnh hng n?m c?a TCT l 26%/n?m. Trong nh?ng n?m g?n ?y, tuy c kh kh?n, nh?ng TCT v?n gi? ???c m?c t?ng tr??ng 5-10%/n?m. Gi tr? s?n l??ng n?m 2009 c?a TCT ??t trn 5600 t? ??ng.
H??ng t?i cc m?c tiu v s? ?n ??nh, b?n v?ng v pht tri?n, v s? nghi?p CNH, H?H ??t n??c, CIENCO1 khng ng?ng th?c hi?n cc bi?n php ?? t?ng c??ng cc ti?m n?ng, ??i m?i cng tc t? ch?c qu?n l, ??i m?i cng ngh? v n?ng l?c ch? huy ?i?u hnh. B?ng vi?c coi tr?ng uy tn v? Ti?n ?? - Ch?t l??ng - Hi?u qu? - M? thu?t c?a cc d? n, bn c?nh vi?c n? l?c ph?n ??u, CIENCO1 mong mu?n t?ng c??ng h?p tc, lin doanh, lin k?t v?i cc ??i tc trong v ngoi ngnh, trong v ngoi n??c trn t?t c? cc l?nh v?c xy d?ng, ??u t? v pht tri?n kinh t? ... theo ph??ng chm bnh ??ng v cc bn cng c l?i.


 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay303
mod_vvisit_counterT?ng1209397

Chúng ta có: 20 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?