Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

alt

H?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

??a ?i?m :Th? tr?n Nh? Qu?nh, huy?n V?n Lm, t?nh H?ng Yn
Nh th?u chnh : CNG TY TNHH XY D?NG SUMITOMO MITSUI
Cng ty TNHH S?n xu?t ph? tng t xe my Vi?t Nam VAP l ch? ??u t? Nh my S?n xu?t ph? tng t xe my Vi?t Nam VAP v?i t?ng v?n ??u t? 90 tri?u USD. ?y l m?t trong nh?ng m hnh h?p tc thnh cng ??u tin gi?a Vi?t Nam v Nh?t B?n trong l?nh v?c s?n xu?t ph? tng t xe my t?i Vi?t Nam. VAP l doanh nghi?p cung c?p ph? tng cho T?p ?on Honda, ??ng th?i VAP c?ng l doanh nghi?p l?n nh?t t?i t?nh H?ng Yn, gip gi?i quy?t vi?c lm cho 1.500 lao ??ng. VAP c?ng l doanh nghi?p c s? ?ng gp ngn sch Nh n??c l?n nh?t t?nh H?ng Yn.


Cng ty s?n xu?t ph? tng t, xe my Vi?t Nam v?i s? tham gia c?a 5 ??i tc trong v ngoi n??c. S?n ph?m ngoi ph?c v? th? tr??ng n?i ??a cn dnh cho xu?t kh?u.
Trong 5 ??i tc, c 2 c?a VN l Cng ty TNHH Xu?t nh?p kh?u t?ng h?p H N?i v Cng ty Honda Vi?t Nam. Pha n??c ngoi g?m hai cng ty c?a Thi Lan l Asian Honda Motor Co. Ltd, Daisin Co. Ltd, v m?t cng ty c?a Lo, New Chip Xeng.
V?n ??u t? ??ng k ??ng th?i c?ng l v?n php ??nh c?a lin doanh l 15 tri?u USD. Trong ?, v?n gp c?a cc cng ty l?n l??t l 20%, 30%, 40%, 5% v 5%. Th?i gian ho?t ??ng c?a lin doanh l 40 n?m k? t? ngy c?p gi?y php.
M?c tiu v ph?m vi ho?t ??ng c?a lin doanh l s?n xu?t, l?p rp linh ki?n ph? tng xe g?n my v ph? ki?n km theo.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay329
mod_vvisit_counterT?ng1209423

Chúng ta có: 12 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?