Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

Cng ty TNHH Ca? ph Outspan Vi?t Nam c tr? s? ??ng k t?i L L1, KCN Nh?t Chnh, B?n L?c, Long An l cng ty thu?c t?p ?on Olam International Limited Group (Singapore).

Olam International la? t?p ?oa?n co? uy ti?n trn ton c?u v? ca?c sa?n ph?m nng nghi?p, co? m??t trn 52 qu?c gia trn th? gi??i v??i doanh thu v???t h?n 4 ty? USD m?i n?m. Olam ?a? co? m??t ta?i Vi?t Nam t?? n?m 1996, ho?t ??ng trn nhi?u ti?nh tha?nh cu?a Vi?t Nam t? B?c t?i Nam nh? H N?i, ? N?ng, Quy Nh?n, Bun Ma Thu?t, Di Linh, M Linh, Pleiku, ??ng Nai va? la? nha? xu?t kh?u l??n nh?t Vi?t Nam v? ca?c sa?n ph?m ca? ph, ha?t ?i?u va? tiu.


Cng ty Ca? ph Outspan co? t?ng v?n ??u t? 50 tri?u USD, di?n ti?ch ??t la? 5,30 ha, th?i gian ho?t ??ng 48 n?m k? t? 2009 sa?n xu?t tinh ch?t ca? ph ha tan s?y l?nh, s?y phun, d?ng c?m va? ca?c sa?n ph?m co? lin quan kha?c v?i quy m 4,000 t?n/ n?m theo cng ngh? c?a ?an M?ch.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay253
mod_vvisit_counterT?ng1209347

Chúng ta có: 16 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?