Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

Cng ty TNHH Thi?t B? D?u Kh Schoeller Bleckmann (SBOEVN) thu?c T?p ?onSchoeller Bleckmann Oilfield Equipment AG, m?t T?p ?on d?n ??u v? s?n xu?t cc thi?t b? c? kh chnh xc cao ph?c v? cho ngnh d?u kh.S?n ph?m ch? y?u c?a SBOEVN l cc chi ti?t c? kh chnh xc cao lm t? thp khng t? tnh cho ngnh khoan c??nh h??ng.

Vi?c ?ng d?ng thnh cng cho doanh nghi?p hng ??u Vi?t Nam v? l?nh v?c s?n xu?t cc thi?t b? d?u kh ???c qu?n l theo cc tiu chu?n hi?n ??i c?a n??c ngoi, ? kh?ng ??nh thm uy tn v s? chuyn nghi?p c?a Gi?i php Ph?n m?m Qu?n L Nhn S? VnResource HRM Pro ??i v?i cc nghi?p v? qu?n l nhn s? c?a cc doanh nghi?p Vi?t Nam, c?ng nh? doanh nghi?p n??c ngoi ?ang ho?t ??ng t?i Vi?t Nam.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay264
mod_vvisit_counterT?ng1209358

Chúng ta có: 14 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?