Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

alt??n gi: (Ch?a bao g?m VAT).

C?a cu?n siu tr??ng ch?ng boVHS : 2.550.000VND/m2 ( Ch?a bao g?m ph?n ??ng c?).

Kch th??c t?i ?a 10.000mm x 10.000mm

Gi?i thi?u: L s?n ph?m c?a cu?ncng nghi?p n?ng, ???c pht tri?n ?? ?p ?ng cho nh?ng cng trnh ?i h?i c?a c kch th??c l?n, c kh? n?ng ch?u ???c gi bo, l lo?i c?a cu?n ???c thi?t k? c kh? n?ng chi?u ????c ta?i tro?ng gio? 3 KPA ?? vi? tri? ?o?ng va? cho phe?p ?? chnh l?ch ?? vi? tri? m??.

Thn c?a

Nan c?a ???c lm b?ng thp m? k?m c ?? dy danh ??nh 1,6 mm v?i tr?ng l??ng 20 kg/m2, s?n t?nh ?i?n.

Thanh ?y Lm b?ng thp h?p kim c kch th??c 50x50x3mm ho?c 40x40x6mm ???c thi?t k? ty thu?c vo di?n tch c?a c tc d?ng cn b?ng tr?ng l?c cho thn c?a.

H?p che l cu?n

Khung h?p che ???c lm b?ng thp c ?? dy 1,2 mm,???c bao b?c b?i m?t l?p v? thp m? k?m c ?? dy 0,8mm

altRay d?n h??ng

???c thi?t k? b?ng thp hnh kh?i 100x 100 c ?? dy 3,0mm ??m b?o ?? c?ng v?ng cho c?a khi v?n hnh.K? c? trong nh?ng vng th??ng xuyn ch?u ?nh h??ng c?a gi bo l?n.

M t?

?i?n p s? d?ng :

110v 60Hz 1pha

220v 60 Hz 1 pha

230v 50 Hz 1 pha

400v 50Hz 3 pha

S?n ph?m ???c b?o hnh: 12 thng

Cng tc b?o hnh b?o tr 24h/24h v Co? s??n ch??ng tri?nh ba?o d???ng toa?n b????c ph?c v? b?i chnh hng ho?c h? th?ng phn ph?i c?a chng ti c m?t ? kh?p cc t?nh thnh trong c? n??c.

Chnh sch c?a chng ti l lin t?c pht tri?n v? cng ngh? v c?i ti?n k? thu?t s?n ph?m , do ? chng ti c th? thay ??i thng s? k? thu?t m khng c?n thng bo tr??c.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay332
mod_vvisit_counterT?ng1209426

Chúng ta có: 11 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?