Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Villa Park

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

D? n Villa Park t?a l?c t?i Ph??ng Ph H?u, Qu?n 9 - gip ranh Qu?n 2 v c?n k? cc tuy?n ???ng huy?t m?ch Vnh ?ai Trong, ???ng cao t?c Long Thnh - D?u Giy ?ang ???c tri?n khai thi cng. V?i nh?ng tuy?n ???ng ny, kho?ng cch t? d? n ??n khu v?c Qu?n 2, Qu?n 7 v Trung tm thnh ph? ngy cng g?n h?n.

Ti?n ch t?i Villa Park

- H? b?i: Khu v?c h? b?i, Jacuzzi v?i t?ng di?n tch trn 2113m3 l n?i b?n ??m mnh th? gin ??y s?ng khoi sau nh?ng c?ng th?ng v ng?t ng?t c?a trung tm thnh ph?.


- Cu l?c b? th? thao: Sn tennis - cu l?c b? th? thao gip b?n ch?m cht v? ??p v s?c kh?e c?a b?n thn, gia ?nh.
- Cng vin xanh: Khng gian cng vin xanh thong ?ng, ha quy?n con ng??i v?i thin nhin, ??t tr?i.

- V??n BBQ: d? nVilla Park dnh ring m?t kho?ng khng xanh cho nh?ng b?a ti?c ngoi tr?i.

- Tr??ng m?u gio: Gip b?n yn tm v? nh?ng b??c ?i ??u ??i c?a b yu.

t??ng thi?t k?

Phong cch thi?t k? hi?n ??i, sang tr?ng ???c trau chu?t trong t?ng ???ng nt v s? ph?i h?p gi?a cc ch?t li?u ?em l?i s? hi ha gi?a khng gian s?ng bn trong v c?nh quan bn ngoi. V v?y ngay trong ngi nh c?a mnh, cc ch? nhn v?n c c?m gic ?ang ??m mnh v?i thin nhin v c?m nh?n r rng nh?p th? c?a cu?c s?ng.

D?ch v? c?ng ??ng

An ninh: L d? n bi?t th? cao c?p, d? n Villa Park ???c quy ho?ch thnh m?t qu?n th? ring bi?t v?i an ninh 24/24 v h? th?ng camera hi?n ??i gip b?n an tm t?n h??ng cu?c s?ng.

C?nh quan: T?i Villa Park, khng gian xanh l y?u t? ???c ch tr?ng - ??i ng? ch?m sc c?nh quan lun s?n sng ?? ?em ??n khng gian s?ng th?t thong ?ng.

Cc ??n v? tham gia d? n

Ch? ??u t?:
+ Cng ty C? ph?n ??u t? v Kinh doanh B?t ??ng s?n Khu ?ng
+ Cng ty C? ph?n ??u t? & Kinh doanh nh Khang ?i?n
+ Cng ty Qu?n l Qu? ??u t? Prudential Vi?t Nam.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay235
mod_vvisit_counterT?ng1209329

Chúng ta có: 13 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?