Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n ch?ng chy

?i nt v? ch? ??u t?:

T?ng cng ty C?ng hng khng Vi?t Nam (tn giao d?ch qu?c t?: AirportsCorporation of Vietnam - vi?t t?t: ACV) l Cng ty trch nhi?m h?u h?n m?tthnh vin do Nh n??c s? h?u 100% v?n ?i?u l?, ho?t ??ng theo m hnh Cngty m? - Cng ty con.

ACV l doanh nghi?p c quy m khai thc v?n chuy?n, qu?n l ??u t? xyd?ng c? s? h? t?ng hng khng l?n nh?t c? n??c, ho?t ??ng ?a ngnh, ?a l?nh v?cv?i 9 cng ty con, cng ty lin k?t, lin doanh. ACV tr?c ti?p khai thc 22 C?nghng khng, bao g?m 08 C?ng hng khng Qu?c t?: Tn S?n Nh?t, N?i Bi, ?N?ng, Ph Bi, Cam Ranh, Chu Lai, Ph Qu?c, C?n Th? v 14 C?ng hng khng??a ph??ng: Bun Ma Thu?t, Lin Kh??ng, R?ch Gi, C Mau, Cn ??o, PhCt, Pleiku, Tuy Ha, ??ng H?i, Vinh, Ct Bi, N S?n, ?i?n Bin, Th? Xun.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay225
mod_vvisit_counterT?ng1209319

Chúng ta có: 29 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?