Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

Cng ty TNHH MTV D?ch v? cng ch qu?n G V?p do UBND Thnh Ph? H? Ch Minh lm ch? s? h?u, ho?t ??ng theo lu?t doanh nghi?p v?i s? v?n ?i?u l? 24.655.000.000 ??ng.

Tr?i qua h?n 15 n?m hnh thnh v pht tri?n, t? ch? ch? ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh cng ch, hi?n nay cng ty TNHH MTV D?ch v? cng ch qu?n G V?p ? c nh?ng b??c pht tri?n v??t b?c, quy m ???c m? r?ng, pht tri?n thm nhi?u l?nh v?c ho?t ??ng, gi?i quy?t vi?c lm v t?o thu nh?p ?n ??nh cho g?n 600 lao ??ng.


V?i th? m?nh v? nhn l?c v h? th?ng my mc, ph??ng ti?n chuyn dng hi?n ??i, hng n?m Cng ty lun hon thnh v??t m?c cc ch? tiu v? doanh thu v l?i nhu?n do UBND Thnh ph? giao, ??ng th?i ch? ??ng m? r?ng ngu?n khch hng nh?m gia t?ng hi?u qu? ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh.

Cng ty ho?t ??ng m?nh trong cc l?nh v?c:

Qut d?n, thu gom, v?n chuy?n ch?t th?i r?n

  • Thi?t k?, thi cng cc cng trnh cy xanh; tr?ng m?i v ch?m sc cy xanh
  • D?n d?p, v? sinh m?t b?ng, tho d? cng trnh, v?n chuy?n x b?n, san l?p m?t b?ng
  • Xy d?ng cng trnh dn d?ng, cng trnh h? t?ng; t? v?n, thi?t k?, ?o v?, l?p b?n ??
  • S?a ch?a dn d?ng, duy tu cc cng trnh giao thng, cng trnh thot n??c
  • V?n chuy?n v?t li?u xy d?ng
  • S?a ch?a xe c? gi?i; gia cng k?t c?u c? kh; thi?t k? v thi cng h? th?ng ?i?n
  • Cung c?p cc d?ch v? v? tang l?
  • Qu?n l, b?o d??ng v cho thu nh thu?c s? h?u nh n??c theo phn c?p qu?n l

V?i nh?ng thnh tch xu?t s?c trong ho?t ??ng, cng ty nhi?u n?m li?n ???c vinh d? nh?n b?ng khen c?a UBND TP. H? Ch Minh.


 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay236
mod_vvisit_counterT?ng1209330

Chúng ta có: 13 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?