Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

C?a cu?n trong su?t

alt??n gi: ( Ch?a bao g?m VAT )

3.950.000VND : Kch th??c t?m Polycarbonate 550mm x 90mm , Kh?p n?i nhm 20mm.

3.200.000VND : Kch th??c t?m Polycarbonate 330mm x 100mm, Kh?p n?i nhm 60mm.

Kch th??c t?i ?a W6000mm H4000mm

??ng c? :

??ng c? ??n : 6.200.000 VND/B?, s? d?ng cho c?a c di?n tch nh? h?n 8 m2.

??ng c? ?i : 7.400.000 VND/B?, s? d?ng cho c?a c di?n tch nh? h?n 16m2.

??ng c? : 7.800.000 VND/B?, s? d?ng cho c?a c di?n tch l?n h?n 16m2.

L?a ch?n thm :

altCi bo ??ng : 390.000VND / Bnh l?u ?i?n A7: 2.890.000VND/ Bnh l?u ?i?n A12: 3.790.000VND.

??c ?i?m:

S?n ph?m c?a cu?n trong su?t l dng s?n ph?m mang tnh th?m m? ?u vi?t nh?t ,???c thit k? ??p,m?nh m? ?? trang tr cho nh?ng c?a hng tr?ng by s?n ph?m ?i h?i tnh hi?n ??i v sang tr?ng cao

T?m trong su?t Polycarbonate ???c s? d?ng l lo?i ba ??p khng b? c kh? n?ng xuyn sng t?t,ch?ng tc h?i c?a tia c?c tm (UV),thch nghi v?i m?i ?i?u ki?n th?i ti?t,ch?u nhi?t t?t (t? -40 ?? C ??n +120 ?? C),tu?i th? cao,cch nhi?t v cch m t?t v c kh? n?ng ch?ng chy,kh? n?ng ch?u l?c cao, ch?u ???c s?c va ??p m?nh g?p 80 - 200 l?n so v?i ki?ng,tr?ng l??ng nh?, ch? b?ng 1 ph?n 15 tr?ng l??ng c?a ki?ng th?y tinh c cng ?? dy.

T?c ?? m? c?a nhanh: T?c ?? chuy?n ??ng t? 15 ??n 20cm/giy, nhanh g?p b?n l?n cc lo?i c?a cu?n truy?n th?ng (5cm/giy).

altD? v?n hnh: C?a cu?n c th? m? c?a b?ng tay r?t nh? nhng nh? cc l xo tr? l?c trong h? tr?c cu?n. V?n hnh m i.

G?n nh?: C?a cu?n trong su?t l c?a cu?n c ??ng c? n?m bn trong h? tr?c cu?n, r?t g?n nh?, khng t?n khng gian v d? l?p ??t.

Thn thi?n mi tr??ng: C?a cu?n trong su?t khng s? d?ng m? bi tr?n ? hai bn ray c?a v?a khng gy bm b?i v?a khng c ch?t ??c thot ra t? m? bi tr?n (m? bi tr?n th??ng c cc h?p ch?t c?a ch, r?t ??c h?i cho ng??i s? d?ng).

C?a an ton: S? d?ng ??ng c? 24VDC, c kh? n?ng t? ??ng ??o chi?u khi g?p ch??ng ng?i v?t.

C?a thu?n ti?n: Nhi?u ch?c n?ng ti?n ch nh? bo ??ng khi c ??t nh?p t? bn ngoi, ?n t? ??ng bo sng khi ?ng ho?c m? c?a, h?n gi? t? ??ng ?ng c?a, ci ??t 1 ?i?u khi?n t? xa dng cho nhi?u c?a.

C?a 2 trong 1: C hai ch?c n?ng m? c?a t? ??ng hay b?ng tay nh? nhng, nhanh chng trong cng m?t c?a.

altCh?ng d t?n s? m? c?a: Cng ngh? Advance Rolling Code lm cho m s? m? c?a trong ?i?u khi?n t? xa c?a b?n lun t? ??ng ???c thay ??i m?i khi b?n nh?n nt ?i?u khi?n ?ng ho?c m? c?a v lun ???c gi? b m?t.

V cn nhi?u l?a ch?n khc: K?t n?i v?i m?t th?n, loa bo ??ng ngoi, b? ??m s? l?n m? c?a, h? th?ng bo chy

C?u t?o

Thanh nan c?a cu?n b?ng nhm h?p kim ??nh hnh khng xo?n AL6063.S?n t?nh ?i?n b?ng h? s?n ngoi tr?i c?a hng AkzoNobel.?? dy danh ??nh 1,0mm.

L cu?n ki?u G:Thn l cu?n lm b?ng thp c??ng ?? cao m? nhm k?m ?? dy 0,55mm ???c cn sng ?? t?o ?? c?ng cho l cu?n.

H? th?ng l xo tr? l?c lm b?ng thp ???c ti cao t?n b?o ??m s?c ?n h?i v ?? b?n cao,gi?m ???c hi?n t??ng l xo va ??p vo tr?c v gip cho c?a cn b?ng l?c t?t h?n.T?o nn m?t h? th?ng tr?c cu?n t? ??ng cn b?ng tr?ng l??ng thn c?a khi m? ln ho?c ?ng xu?ng.V?i h? l xo tr? l?c ny gip cho c?a cu?n t?m li?n cng ngh? c c th? m? b?ng tay m?t cch nh? nhng m t t?n s?c l?c. ??m b?o ?? b?n ?n h?i theo tiu chu?n c AS/NZS 4505-1998 cho c?a cu?n.

Thanh ?y v ray h??ng d?n???c lm b?ng nhm ??nh hnh,???c A-n?t ha k? b? m?t c tc d?ng ch?ng ?n mn v tr?y x??c.

H? th?ng m t?

H? th?ng m t? ???c l?p bn trong l cu?n khng chi?m nhi?u kho?ng khng bn hng c?a. C kh? n?ng ??o chi?u khi g?p ch??ng ng?i v?t,???c b?o v? qu t?i ho?c qu nhi?t.V?t li?u ???c lm b?ng nh?a k? thu?t.H? th?ng dy rt ch?t ly h?p c tr? l?c d? dng,thu?n ti?n chuy?n sang ch? ?? dng tay khi m?t ?i?n,v trong nh?ng tr??ng h?p kh?n c?p s?n ph?m ???c ?o?t gi?i th??ng Australia Design Award n?m 2006.

altS? d?ng cng ngh? m s? nh?y(Rolling Code).C kh? n?ng t?o ra hng t? m s? m? c?a m khng b? trng l?p r?t an ton cho ng??i s? d?ng. Ci ??t m s? ??n gi?n v thu?n ti?n,c th? xa m s? m? c?a khi b?m?t ?i?u khi?n t? xa ?? ch?ng k? gian nh?t ???c ?i?u khi?n t? xa b? m?t.

altH? th?ng ?i?u khi?n l thi?t b? ?i?u khi?n ?ng tin c?y, c th? tm th?y t?i nhi?u n??c trn th? gi?i. V?i cng ngh? hi?n ??i, h?p th?i trang,thi?t b? ny ? tr? thnh v?t khng th? thi?u trong b?t k? ngi nh no.H?p ?i?u khi?n thng minh c kh? n?ng k?t n?i v?i nhi?u l?a ch?n khc nhau,?em l?i gi tr? gia t?ng cho khch hng nh?:k?t n?i ci bo ??ng,?n bo sng,UPS,sensor bo chy..vv

S?n ph?m ???c b?o hnh: 36 thng cho m t?,12 thng cho cc linh ki?n khc c?a c?a.Cng tc b?o hnh b?o tr 24h/24h ???c ph?c v? b?i chnh hng ho?c h? th?ng phn ph?i c?a chng ti c m?t ? kh?p cc t?nh thnh trong c? n??c.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay321
mod_vvisit_counterT?ng1209415

Chúng ta có: 12 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?