Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

Ch? ??u t?: Cng ty TNHH Jabil Vi?t Nam

??a ?i?m: Khu cng ngh? cao Si Gn - Qu?n 9 - Tp. H? Ch Minh

Di?n Tch: 5.0 ha

M T? Chi Ti?t D? n:

- ?y s? l n?i chuyn l?p rp v ki?m tra cc b?n m?ch in, l?p rp h? th?ng v ki?m tra cc s?n ph?m cng ngh? cao hon ch?nh, ch? t?o m?u khun nh?a chnh xc v s?n xu?t cc b?n m?ch cng c?, s?n xu?t v l?p rp my in, l?u tr? d? li?u, thi?t b? y t?, m?ng, vi?n thng v cc thi?t b? cng nghi?p ?i?n t? tiu dng.
- T?ng gi tr? ??u t?: 30 tri?u USD


 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay265
mod_vvisit_counterT?ng1209359

Chúng ta có: 12 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?