Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n t?c ?? cao

?i nt v? ch? ??u t?:

Nh my c ph ha tan c?a T?p ?on ?o H??ngt?i Pakse - t?nh Champasack - Lo.

T?ng v?n ??u t?cho d? n xy d?ng nh my s?n xu?t c ph tan l29 tri?u Euro. V?i nh my ny, T?p ?on ?o H??ng ??t m?c tiu s? chi?m l?nh thm nhi?u th? ph?n ? Nh?t B?n, ?i Loan, chu -Thi Bnh D??ng v chu u.

Cc nh th?u thi cng chnh ??u t? Vi?t Nam ??n. Nh x??ng chnh c di?n tch sn 3.200m2, g?m 05 t?ng.Nh kho thnh ph?m c di?n tch sn tr?t 5.600m2, t?ng l?ng 2.100m2.


Hi?n t?i, th??ng hi?u "Cafe ?o" ? chi?m l?nh th? tr??ng Lo v Thi Lan. S?n ph?m c-ph ho tan v?i mu s?c trang nh v h??ng v? ??m ? ny ? tr? nn quen thu?c v?i nh?ng ng??i yu thch c ph ? nhi?u n??c trong khu v?c ?ng Nam v ?ang thm nh?p r?t t?t vo th? tr??ng Trung Qu?c, Nh?t B?n.

T?p ?on ?o H??ng c?ng c 250 hc-ta tr?ng c ph ngy trong t?nh Champasak v?i s?n l??ng thu ho?ch m?i n?m l 500 t?n, mang l?i ngu?n thu 1,1 tri?u USD/n?m.

T?p ?on ?o H??ng chuyn thu mua xu?t kh?u c-ph quy m l?n. Hi?n t?p ?on ny c cc nh my s?y tri cy, nh my s?n xu?t n??c tr xanh lm ??u ra cho cc ??n ?i?n tr t? tr?ng, nh my s?n xu?t n??c khong, nh my s?n xu?t c-ph ha tan xu?t kh?u


 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay260
mod_vvisit_counterT?ng1209354

Chúng ta có: 14 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?