Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

altH?ng m?c cung c?p: c?a cu?n ch?ng chy

?i nt v? ch? ??u t?:

T?a l?c t?i v? tr ??c ??a b?c nh?t qu?n C?u Gi?y, t? h?p nh ? ?a n?ng 28 t?ng - Lng qu?c t? Th?ng Long v?i quy m honh trng s? l ?i?m nh?n ??p cho ton khu v?c.

M t? d? n

Ch? ??u t?: Cng ty C? ph?n ??u t? Pht tri?n nh v xy d?ng Ty H? - T?ng cng ty xy d?ng H N?i.

??n v? t? v?n thi?t k?: Cng ty sunjin E & A (Hn Qu?c)

??n v? t? v?n giamd st: Lin danh Apave & Hantech


??n v? thi cng: T?ng cng ty xy d?ng H N?i

Quy m cng trnh:

- S? t?ng: 3 - 28 t?ng (2 H?m)

- Di?n tch xy d?ng: 4653,85 m2

- T?ng di?n tch sn: 63.405,44 m2

- Di?n tch 2 t?ng h?m: 11.772,5 m2

- Di?n tch th??ng m?i, v?n phng: 23.321,9 m2

- Di?n tch khu ?: 37.791,98 m2

- T?ng s? c?n h?: 259 c?n.

T? h?p nh ? ?a n?ng 28 t?ng - Lng qu?c t? Th?ng Long ???c kh?i cng thng 3 n?m 2007 v d? ki?n s? hon thnh n?m 2009.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay330
mod_vvisit_counterT?ng1209424

Chúng ta có: 13 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?