Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

alt

H?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:


??c ?i?m khu ? th? m? ?nh sng ?
D? n khu ? th? m?i M? ?nh - M? Tr do Cng ty C? Ph?n ?TPT ? Th? v khu Cng Nghi?p Sng ? l ch? ??u t?, c t?ng di?n tch 36.86ha, n?m pha ty nam Thnh Ph? H N?i, thu?c ??a bn 2 x M? ?nh v M? Tr, huy?n T? Lim, ???c xy d?ng t?i trung tm c?a khu v?c c t?c ?? pht tri?n cao nh?t c?a Thnh Ph? H N?i.
??a ?i?m: X M? ?nh - M? Tr - H N?i.
Quy m: T?ng di?n tch 36ha chia thnh cc khu chnh sau: Cng tnh h?n h?p nh HH4; Cng trnh h?n h?p nh HH3; Khu nh ? CT1; Khu nh ? CT9; Khu nh ? CT4; Khu nh ? CT5; Khu nh ? CT6; Khu bi?t th?; Khu nh v??n v c khu cng vin v??n hoa vui ch?i gi?i tr...
T?ng m?c ??u t?: Cng trinh c t?ng m?c ??u t? 4500 t? ??ng

M?c tiu: Khu ? th? h?n h?p v?i quy m dn s? 2.000 h? M t?: T?ng v?n ??u t? h?n 400 tri?u USD trn di?n tch 36ha, khu ? th? M? ?nh-M? Tr - Khu mang phong cch ki?n trc ki?n trc Chu u ???c quy ho?ch ??ng b?, hi?n ??i bao g?m cng vin cy xanh, cc c? quan, cng s?, tr??ng h?c, nh tr?, khu vui ch?i, gi?i tr, b? b?i, sn ten nt....
V?i cc s?n ph?m ?a d?ng ph?c v? cho cc nhu c?u khc nhau c?a khch hng nh? khu dn c?, khu chung c? cao t?ng, khu bi?t th? cao c?p.
Ch? ??u t?: Cng ty SUDICO
??n v? t? v?n thi?t k? Quy ho?ch, Ki?n trc: PDI CALIFORNIA, U.S.A. IMA+DESIGN CALIFORNIA, USA.
??n v? t? v?n thi?t k? cc Cng trnh ki?n trc: X nghi?p T? v?n ??u T? v Thi?t k? xy dung-Cng ty SUDICO.
??n v? t? v?n gim st: FEAL INTERNATIONAL.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay234
mod_vvisit_counterT?ng1209328

Chúng ta có: 29 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?