Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

alt

H?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:


(VietNamNet) - 2.641 c?n h? (t??ng ???ng kho?ng 50 v?n m2 sn xy d?ng) t?i Khu ? th? m?i V?n Qun-Yn Phc v?a chnh th?c khnh thnh, ??a vo s? d?ng t? ngy 3/2. Trong t?ng s? 2.641 c?n h? ny, c 1.412 c?n (t??ng ???ng 37,6 v?n m2 sn xy d?ng) l nh th?p t?ng lin k?, bi?t th?. C?nh ? l 10 kh?i nh cao t? 9-21 t?ng, g?m 1.229 c?n h? (t??ng ???ng 12,4 v?n m2) v kho?ng 4ha cng vin cy xanh, th?m c? v?i g?n 4.000 cy bng mt.
Theo ch? ??u t? T?ng Cng ty ??u t? pht tri?n nh v ? th? (HUD), Khu ? th? m?i V?n Qun-Yn Phc v?i quy m g?n 62 ha ny l d? n ??u tin, lm ti?n ?? cho qu trnh tham gia, pht tri?n ? th? trn ??a bn t?nh H Ty c?a ??n v? ny. Khu ? th? ? gp ph?n t?ng c??ng thm k?t c?u h? t?ng v ?ng gp vo qu? nh ? c?a t?nh H Ty ni chung, thnh ph? H ?ng ni ring. ??c bi?t, l? khnh thnh Khu ? th? m?i V?n Qun-Yn Phc trng ?ng vo ngy cng b? thnh l?p Thnh ph? H ?ng thu?c t?nh H Ty theo Quy?t ??nh ngy 27/12/2006 c?a Th? t??ng Chnh ph?. Kh?i nh 21 t?ng c?a khu ? th? ny hi?n cao nh?t t?nh H Ty.

D? n ny ? ???c th?c hi?n trong 3 n?m r??i v?i t?ng m?c ??u t? kho?ng 1.300 t? ??ng. Trong ?, 400 t? ??ng ??u t? vo cc cng trnh h? t?ng k? thu?t v x h?i, 500 t? ??u t? nh ? cao t?ng v 400 t? ??u t? xy d?ng nh ? th?p t?ng.
Theo ?nh gi c?a B? Xy d?ng, cc c?n h? chung c? cao t?ng c?a d? n ??u ???c nghin c?u ph h?p v?i yu c?u s? d?ng c?a khch hng trn c? s? rt kinh nghi?m t? nh?ng d? n tr??c, ?p ?ng quy m dn s? kho?ng h?n 14 nghn ng??i. Cc cng trnh ??u ???c x? l n?n mng ??m b?o an ton v?i h? c?c b-tng c?t thp khoan nh?i ho?c c?c b-tng c?t thp ?ng su ??n l?p ??t c?ng, k?t c?u ph?n thn cng trnh c tnh ??n ch?ng ??ng ??t.
Cng v?i vi?c th?c hi?n d? n ny, T?ng Cng ty ??u t? pht tri?n nh v ? th? (HUD) ? bn giao khng b?i hon cho t?nh H Ty 2 l ??t xy d?ng nh th?p t?ng ? ???c ??u t? xy d?ng hon ch?nh h? t?ng k? thu?t (16.418m2) ?? t? ch?c bn ??u gi, t?ng ngu?n thu ngn sch cho t?nh v thnh ph? H ?ng. ??ng th?i, 2 l ??t xy d?ng tr??ng h?c c?ng ? ???c bn giao khng b?i hon kinh ph ??u t? xy d?ng h? t?ng k? thu?t.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay280
mod_vvisit_counterT?ng1209374

Chúng ta có: 11 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?