Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

alt

H?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:


M?t trung tm tri?n lm l?n ngang t?m khu v?c m nhi?u DN mong ??i t? lu cu?i cng c?ng ? ???c l?a ch?n.
Trung tm H?i ch? tri?n lm v H?i ngh? Qu?c t? l d? n lin doanh gi?a T?ng Cng ty Du l?ch Si Gn (Saigontourist) v cng ty lin doanh Ph M? H?ng th?c hi?n trong khu ? th? m?i Nam Si Gn.
D? n s? bao g?m b?n h?i tr??ng tri?n lm m m?i khu c di?n tch 11.000-12.000m2. So v?i c? di?n tch c?a HIECC, ring trung tm tri?n lm c?a d? n r?ng g?p su l?n, ?i?u ny c?ng c ngh?a trung tm c th? l n?i t? ch?c tri?n lm v?i t? 1.500-1.800 gian hng cng lc. Ngoi h?i tr??ng tri?n lm trong nh, d? n cn khu tri?n lm ngoi tr?i, khu t? ch?c h?i ngh?, m?t cao ?c v?n phng v m?t khch s?n ??t tiu chu?n 4-5 sao. ?? c ???c quy?t ??nh cu?i cng v?i ??a ?i?m Ph M? H?ng, d? n ? tr?i qua nhi?u l?n ?i?u ch?nh v thay ??i. Tr??c ?y UBND TP.HCM ch?n Cng vin K? Ha lm n?i xy d?ng trung tm tri?n lm qu?c t?, sau khi cng vin ny khng cn ???c s? d?ng cho m?c ?ch kinh doanh trong l?nh v?c gi?i tr. Tuy nhin, trong cc cu?c h?p v?i lnh ??o thnh ph? nhi?u ki?n cho r?ng cng vin K? Ha khng thch h?p v qu nh? thay vo ? nn ch?n ??a ?i?m ? Th? Thim.
Nh?ng d? n khng th? ti?p t?c ch? ??i cho ??n khi c cy c?u b?c qua sng v khu ? th? m?i hnh thnh ? khu v?c ny. ng Alpha Chen, Gim ??c Ti?pt th? c?a Ph M? H?ng cho bi?t d? n ny s? c thm s? tham gia ??u t? c?a nh?ng ??i tc khc ngoi Saigontourist v Ph M? H?ng.
Lin doanh ?ang ?m phn v?i cc cng ty trong l?nh v?c t? ch?c h?i ngh?, tri?n lm ?? cng tham gia ??u t?. D? n c v?n ??u t? giai ?o?n 1 kho?ng 25 tri?u USD v s? ???c kh?i cng xy d?ng vo cu?i n?m nay trn di?n tch 11,7ha t?i l C2- Khu A c?a khu ? th? m?i.
??u n?m 2007, Trung tm H?i ch? Tri?n lm v H?i ngh? Qu?c t? s? b?t ??u ho?t ??ng. Trung tm tri?n lm khng ch? cho th??ng m?i Trung tm tri?n lm qu?c t? th? hai ? TP.HCM ???c xy d?ng s? m? ra thm nhi?u c? h?i giao th??ng c?a DN c?ng nh? cho s? pht tri?n c?a thnh ph?. Tuy nhin ? khng ch? l c? h?i th??ng m?i m cn l ?i?u ki?n pht tri?n c?a ngnh du l?ch, v?n ???c xem c ?ng gp ?ng k? cho tiu th? hng ha qu?c gia. MICE l lo?i hnh du l?ch k?t h?p gi?a h?i ngh?, tri?n lm v h?i ch? m TP.HCM ?ang h??ng ??n.
ng Nguy?n H?u Th?, T?ng Gim ??c Saigontourist, cho bi?t du l?ch MICE mang l?i gi tr? cao h?n g?p 6 l?n so v?i lo?i hnh du l?ch thng th??ng. "?? c th? pht tri?n ???c th? tr??ng MICE c?n ph?i c nh?ng trung tm tri?n lm h?i ngh? qu?c t? ?? l?n ?? thu ht cc t?p ?on v DN n??c ngoi vo Vi?t Nam", ng Th? nh?n ??nh.

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay338
mod_vvisit_counterT?ng1209432

Chúng ta có: 14 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?