Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

alt

H?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:

Hy hnh dung tr??c m?t b?n l bnh minh yn ?, nh?ng c?n gi bi?n d?u dng th?i, bi ct tr?ng tinh khi, n??c bi?n trong v?t tr?i di ??n t?n chn tr?i v nh?ng bu?i chi?u hong hn m ??m, th? m?ng. T?i H? Trm, m?i th? ha quy?n vo nhau m?t cch tinh t? trong s? t?nh l?ng v yn bnh ??n hon h?o.
Sanctuary - Khu ngh? mt cao c?p ch?y d?c theo bi bi?n v?i phong c?nh tao nh v v? quy?n r? t? nhin b?c nh?t th? gi?i


V? tr:
Sanctuary n?m cch thnh ph? H? Ch Minh 80 km v? pha ?ng, t?a l?c t?i H? Trm, Vi?t Nam. M?t chuy?n ?i ng?n b?ng xe h?i ho?c tu cnh ng?m tuy?n TP.HCM - V?ng Tu s? ??a b?n vo m?t th? gi?i khc, n?i nh?ng bi bi?n hoang s? m l?y eo bi?n c?a vng bi?n pha ?ng Vi?t Nam. Khng kh bi?n trong lnh s? gip ?nh th?c cc gic quan c?a b?n.
H??ng d?n ??n Sanctuary
t? TP. H? Ch Minh T? TP. H? Ch Minh ?i d?c theo qu?c l? 51 kho?ng 100 km, sau ? r? tri vo c?ng cho Th? x B R?a.

Kho?ng cch t? c?ng cho ??n tr? s? Sanctuary l kho?ng 34 km. T? ?y, theo bi?n ch? d?n ?? ??n khu ngh? mt Osaka H? Trm. ?i thm kho?ng 4 km n?a tr??c khi t?i vng xoay Th? tr?n Long ?i?n. T? vng xoay, ti?p t?c ?i th?ng kho?ng 3 km l ??n m?t ng ba, ?i th?ng kho?ng 10km s? g?p ng ba khc. R? ph?i, ??n m?t ng ba n?a th r? tri. Ti?p t?c ?i th?ng cho ??n khi g?p m?t ng ba khc. T?i ?y, ti?p t?c ?i th?ng t?i m?t ng ba. Kho?ng cch t? ?y ??n tr? s? Sanctuary cn kho?ng 12 km. ?i th?ng d?c theo ???ng b? bi?n. Sanctuary n?m pha bn ph?i ???ng.
Khu bi?t th?:
T?t c? cc bi?t th? ? ?y ??u c dng l?u th?y tr??c nh v t?m nhn thong ?ng ??n ngt m?t. Khu bi?t th? cao c?p h??ng ra bi?n d?n th?ng ??n bi bi?n ring. Khu bi?t th? cao c?p h??ng ra sng bao quanh m?t dng sng nh?, ch?y u?n theo m?t hn ??o n?i b?. Khu bi?t th? sang tr?ng h??ng ra sng c l?i d?n xu?ng bi?n kh thu?n ti?n cng nhnh sng ch?y ngang tr??c nh.
T? ki?n trc, c?nh quan ??n ti?n nghi, h? th?ng lin l?c v c? s? h? t?ng ??u ???c, xy d?ng v?i tiu chu?n qu?c t? cao nh?t v thi?t k? tinh t? trn c? mong ??i. Khu bi?t th? cao c?p h??ng ra bi?n. B??c vo khu bi?t th? cao c?p h??ng ra bi?n, du khch khng kh?i ng?c nhin thch th khi ???c phng t?m m?t bao qut c? bi bi?n xanh v ct tr?ng.
Cng v?i cc b? b?i trong nh, khu bi?t th? mang ??n cho b?n c?m gic ???c v?y vng gi?a ??i d??ng trong xanh. C?a chnh v c?a s? v?i thi?t k? r?ng m? gip b?n t?n h??ng kho?ng khng bao la trn ??y gi bi?n trong lnh. N?i ?y r?t l t??ng ?? t? ch?c nh?ng b?a t?i ngoi tr?i l?n t?n h??ng khng gian ?m cng trong cc phng sang tr?ng. M?i phng ng? ??u di km m?t nh t?m ??ng b?. Ngoi ra, b?n c th? th? gin v?i nh?ng nh t?m ? t?ng tr?t cng h? th?ng vi sen ring bi?t l?p ??t trong v??n.
Dy nh t?m l?u hai thi?t k? cng phu khng km v?i c?nh quan v??ng n?i th?t v cy xanh ??p m?t. H? n??c h??ng ra bi?n v?i gc nhn v t?n cng thm hon thi?n khng gian tuy?t ??p ny v?i mi bi?n c?, nh n?ng vng v gi ??i d??ng.
N?i th?t: L?i thi?t k? g?n gng, sng s?a, khng gian m? lm n?i b?t nh?ng v?t li?u thin nhin cao c?p, nh?ng l?p s?n th?y b? m?t l ?i?m nh?n ??c s?c. Phng ng? v phng khch c?a m?i c?n bi?t th? t?i Sanctuary ???c lt g?ch v?i h?a ti?t h?p th?i trang, l?p ngi cao c?p v?i phong cch trang nh v cc lo?i ? mi ch?t l??ng cao.
Nh b?p v phng t?m: ?i?m nh?n c?a m?i gian b?p chnh l qu?y ch? bi?n th?c ?n r?ng ri, ???c xy d?ng b?ng ? Sadler ch?t l??ng cao, trng n?i b?t nh? m?t hn ??o nh?. T? b?p ???c nh?p t? n??c ngoi, thi?t k? b?ng thp khng g? v?i ??y ?? d?ng c?. Nh?ng thi?t b? khc, bao g?m c? b?n r?a ?a n?ng v?i ki?u dng tinh t?, ??u ???c s?n xu?t t? thp khng g?. Sn phng t?m ???c lt b?ng ? c?m th?ch t? nhin. B?n t?m kch th??c l?n cng lm t?ng v? sang tr?ng c?a ch?n th? gin ny. T?t c? vi sen ??u l hng ngo?i nh?p v?i ch?c n?ng tr? li?u ton thn b?ng nh?ng tia n??c nh?. Cc vi n??c, c?ng nh? nh?ng v?t d?ng khc, ??u lm t? thp khng g?, ?a ch?c n?ng v ki?u dng m?i l?.


 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay240
mod_vvisit_counterT?ng1209334

Chúng ta có: 13 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?