Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Saigon Pearl

alt

H?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:


Saigon Pearl n?m ? 92 Nguy?n H?u C?nh, ph??ng 22, qu?n Bnh Th?nh, TP HCM. Khu lin h?p ny gip ranh qu?n 1, d?c theo sng Si Gn, ??i di?n v?i khu ? th? m?i Th? Thim v ch? m?t 5 pht ?? ??n ???c trung tm thnh ph?. Phc h?a ta nh Sapphire trong khu lin h?p Saigon Pearl.
D? n do Cng ty TNHH Vietnam Land SSG lm ch? ??u t? v?i t?ng di?n tch d? n 10,37 ha v v?n ??u t? trn 500 tri?u USD.
Saigon Pearl l s? ha h?p c?a cc ta nh Ruby, Topaz, Sapphire v Opal. Ngoi ra, d? n cn c 2 cao ?c v?n phng, khu tr??ng h?c qu?c t? v cc ti?n ch sinh ho?t khc nh? cng vin, b?n tu, h? b?i, cu l?c b? du thuy?n...
Theo thi?t k?, khu c?n h? c 8 ta nh cao 37 t?ng v?i t?ng c?ng tr?n 2.000 c?n h?, hai khch s?n 5 sao, khu trung tm th??ng m?i v mua s?m r?ng 40.000 m2. Cc t?ng h?m ??u xe c?a khu lin h?p c s?c ch?a trn 1.200 ch? cho xe h?i v trn 9.000 ch? ?? xe my.
Khu lin h?p cung c?p ??y ?? cc d?ch v? ?p ?ng nhu c?u c?a c? dn nh? vi?n thng qu?c t?, an ninh chuyn nghi?p, h? th?ng cung c?p gas trung tm, ?i?n d? phng, x? l v cung c?p n??c sinh ho?t v d?ch v? qu?n gia...

D? n ???c c?p php xy khu dn c? ph?c h?p vo thng 9/2004 v ??ng th? vo thng 4/2005. Hai thng sau, Vietnam Land ? cng b? bn c?n h? Ruby v Topaz. D? ki?n cc ta nh ny s? l?n l??t ???c bn giao trong n?m 2008 v ??u n?m 2009.
Ngy 25/11, Cng ty Vietnam Land ? t? ch?c b?c th?m ch?n ra 150 trong s? 500 khch hng ??ng k mua c?n h? Sapphire. M?c gi trung bnh t? t?ng 1 ??n t?ng 20 l 2.860 USD m?t m2 (bao g?m thu? VAT). Cng trnh ny ? hon t?t mng c?c. Ph?n thn c?a ta nh ???c nh th?u qu?c t? Beijing Urban Construction Group, t?p ?on xy d?ng hng ??u t?i Trung Qu?c v th? gi?i, thi cng.
D? ki?n ta nh Sapphire s? hon thnh trong 2 n?m v th?i h?n giao nh l cu?i n?m 2009. 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay281
mod_vvisit_counterT?ng1209375

Chúng ta có: 11 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?