Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

alt

H?ng m?c cung c?p: c?a cu?n

?i nt v? ch? ??u t?:


Khu ? th? Nam Th?ng Long H N?i (Ciputra Hanoi) l m?t trong nh?ng khu ? th? m?i ??u tin do nh ??u t? In?nxia v Vi?t Nam h?p tc lin doanh xy d?ng t?i H N?i.
?u xun, chng ti c d?p th?m khu ? th? ny. Quy m l?n, hi?n ??i Ciputra Hanoi n?m ? pha Ty B?c c?a H N?i, cch trung tm thnh ph? kho?ng 10 km, to? l?c trn ???ng L?c Long Qun, thu?c ph??ng Xun La v Ph Th??ng, qu?n Ty H?, pha ng gip ???ng vnh ?ai 2, bao quanh b?i sng H?ng v H? Ty. C?ng chnh pha Ty, gip ???ng vnh ?ai 3, st chn c?u Th?ng Long v h??ng ?i sn bay qu?c t? N?i Bi.
Khu ? th? ny do Cty TNHH Pht tri?n KTM Nam Th?ng Long l ch? ??u t?, l lin doanh gi?a T?p ?on Ciputra Group (In?nxia) v TCty ??u t? v pht tri?n h? t?ng ? th? (UDIC)- H N?i, ???c c?p php ??u t? ngy 30/12/1996.

Theo quy ho?ch, d? n c quy m trn 300 ha, c c? s? h? t?ng ??ng b?, khp kn hi ho trong m?t khng gian thin nhin xanh mt. D? ki?n, t?i ?y xy d?ng 50 to nh cao t?ng, 2.500 c?n nh ? th?p t?ng (bi?t th?) v cc t? h?p v?n phng, trung tm th??ng m?i, trung tm mua s?m v gi?i tr Ciputra Mall, b?nh vi?n, tr??ng h?c cng cc d?ch v? gi?i tr, ch?m sc s?c kho? c?ng ??ng, v?i quy m dn c? kho?ng 50.000 ng??i ?. Theo ngDavid Arnsdorff, gim ??c kinh doanh KT, ??n ??u n?m 2007, d? n ? ??u t? xy d?ng ???c 5 kh?i nh chung c? cao 20 t?ng, v?i 800 c?n h?, 641 nh th?p t?ng, t?ng c?ng s? ?p ?ng 1.400 h? gia ?nh ??n sinh s?ng. Trong ? c nhi?u ng??i n??c ngoi ??n cng tc v lm vi?c t?i Vi?t Nam.
Ngoi ra, cc cng trnh cng c?ng c?ng ? hon thnh v ph?c v? c? dn, nh?: sn tenis, b? b?i, phng t?p th? hnh, siu th? mini, d?ch v? ngn hng, bi ?? g?i xe... theo quy ho?ch. Cc khu chung c? c phng h?p ch?c n?ng l?n, ?p ?ng nhu c?u ph?c v? h?i h?p t?p th? hay vi?c ring c nhn t? 500 ??n 800 khch.
T? thng 12/2006, t?i ?y ? thnh l?p t? cng an khu v?c, qu?n l cng tc an ninh tr?t t? v v nhn kh?u dn c?, b?o ??m s? bnh yn cho KT, ???c ng??i dn r?t hoan nghnh. S?ch ??p, v?n minh Khu ? th? hi?n c 3 l?i vo. Nt ring c?a cc c?a ny, ??u ???c xy d?ng kh cng phu, ki?n trc ??p c b?o v? m?c ??ng ph?c, v?i tc phong l?ch thi?p c tnh chuyn nghi?p cao, tr?c c? ngy v ?m. Bn trong KT, ???c quy ho?ch bi tr nh? m?t cng vin, kh?p n?i th?m c? xanh v hoa t??i ???c tr?ng nhi?u lo?i; xen vo ? l cc b?n phun n??c, cc b?c t??ng, ph ?iu b?t m?t. Ton b? khung c?nh t?nh l?ng v trong lnh. Trn ???ng ?i, chng ti thi tho?ng g?p m?t nhn vin b?o v?, t?p lao cng v? sinh, ch?m sc cy xanh.
Qu?n l KTM do Phng cng s?n ??m nhi?m. Theo ng Michael Schmitt, Tr??ng phng ny, cc quy ??nh qu?n l KTM ???c xy d?ng trn c? s? cc quy ??nh c?a Chnh ph? Vi?t Nam v TP H N?i. Vi?c t? ch?c th?c hi?n, mang tnh chuyn nghi?p, b?o ??m tiu chu?n qu?c t?, thay hnh th?c t? qu?n theo t? hay xm truy?n th?ng, v?i ph??ng th?c t? phn cng, t? nguy?n.
Nguyn t?c ph?c v? cho khu dn c?, khng kinh doanh thu li, nn cc m?c ph qu?n l ???c tnh trn c? s? th?c t?, b?o ??m h?p l. Tm hi?u vi?c ny, chng ti ??n chung c? G2. G?p b Trnh Th? B, ? phng 202, cn b? ngh? h?u cho bi?t, nh b c di?n tch 150 m2, ph qu?n l n?p thng v?a r?i l 415 nghn ??ng, bao g?m ti?n v? sinh, mi tr??ng, cy xanh, an ninh b?o v?, ?i?n thang my, chi?u sng cng c?ng... Nh b c t, tr? ti?n bi v trng gi? l 300 nghn ??ng/xe/thng. Ring xe my, xe ??p th g?i khng m?t ti?n. Theo b B, ph thu nh? v?y l h?p l, t??ng x?ng v?i ch?t l??ng ph?c v?, mi tr??ng s?ng...
Theo ng Ph?m H?ng Khang, ph t?ng gim ??c th? nh?t Ciputra Hanoi, m?c tiu xuyn su?t c?a Cty l xy d?ng KT ny hi?n ??i, cao c?p, ??t tiu chu?n qu?c t?, gp ph?n nng cao ??i s?ng c?a ng??i dn v lm ??p cho ki?n trc v c?nh quan Th? ? H N?i, ?p ?ng nhu c?u h?i nh?p qu?c t?.


 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay248
mod_vvisit_counterT?ng1209342

Chúng ta có: 15 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?