Quý khách có nhu cầu tham khảo về Catalogue, khảo sát, tư vấn hay lập dự toán miễn phí, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

alt??n gi : ( Ch?a bao g?m VAT) download Catalogue t?i ?y
Mn cu?n t? ??ng ng?n khi, ng?n chy VFM-1 ??n gi : 3.900.000VND/ m ( ??n gi p d?ng cho c?a c di?n tch l?n h?n 12m2; Tnh theo kch th??c thng th?y, ? bao g?m ph?n ??ng c?). V?t li?u thn c?a xu?t x? Anh Qu?c.
Cc h? th?ng mn v?i ch?ng chy t? ??ng VFM-1 ???c ch? t?o t? v?i th?y tinh ???c gia c? thm s?i thp khng g? trong l??ng 640g/m, v?i l?p ph? polyme b?t nhm ch?ng chy siu nh? trn b? m?t. Mn v?i VFM-1 ???c ch? t?o v ki?m nghi?m, ton v?n ? nhi?t ?? 1000C trong th?i gian 120 pht. Tiu chu?n v c?p ?? ch?ng chy ???c ph chu?n: class 0 th? nhi?m theo tiu chu?n BS 476 part 6:1989, Part 7 1997 ; EN 13501-1 th? nhi?m theo tiu chu?n A2,s1,d0 & BG Nr.119.122 MO Res A.653 FTP code Annex 1,Part 2.
Ghi ch: C th? l?a ch?n mn v?i ch?u nhi?t ?? ln t?i 1000 C trong vng 4 gi? khi c yu c?u.
Mn cu?n t? ??ng ng?n khi, ng?n chy VFM-2 ??n gi : 2.900.000VND/ m (??n gi p d?ng cho c?a c di?n tch l?n h?n 12m2; Tnh theo kch th??c thng th?y, ? bao g?m ph?n ??ng c?).V?t li?u thn c?a xu?t x? Anh Qu?c.

Cc h? th?ng mn v?i ch?ng khi t? ??ng VFM-2 ???c ch? t?o t? v?i th?y tinh tr?ng l??ng 415g/ m v?i l?p ph? polyme b?t nhm ch?ng chy siu nh? 20g/m trn b? m?t. Mn v?i VFM-2 ???c ch? t?o v ki?m nghi?m, ton v?n ? nhi?t ?? 600C trong kho?ng th?i gian l 120 pht. Tiu chu?n v c?p ?? ch?ng chy ???c ph chu?n: EN 13501-1, A2s1d0.
L?u ??n gi trn ch? p d?ng cho c?a c di?n tch thng th?y > 12 m2
Trong tr??ng h?p c?a c thi?t k? thm ph?n c?a thot hi?m s? pht sinh 5.000.000 VND/ B? c?a thot hi?m
altGi?i thi?u:
Mn cu?n ng?n khi, ng?n chy, l s?n ph?m mang l?i cho khch hng cc gi?i php mang tnh cch m?ng v? cng ngh? v?i gi c? h?p l ?? kh?c ph?c cc v?n ?? trong l?nh v?c phng chy ch?a chy. Cc s?n ph?mMn cu?n ng?n khi, ng?n chy, v?i ch? ?? an ton khi s? d?ng tr?ng l?c k?t h?p v?i cng ngh? ?i?n t? hi?n ??i, t?o ra m?t trong nh?ng s?n ph?m tin ti?n mang tnh ??t ph trn th? tr??ng.
Khi l m?i hi?m h?a l?n nh?t cho s? an ton c?a con ng??i khi x?y ra chy n?, cc v?n ?? m khi c th? gy ra trong cc ta nh l?n. V d? trong m?t khu mua s?m nhi?u t?ng. Trong tr??ng h?p x?y ra chy t?i t?ng tr?t th ln khi dy ??c s? lan truy?n v xm nh?p vo cc t?ng bn trn. L??ng khi lan truy?n ny s? lm ?i m?t ?i t?m nhn,lm cho con ng??i m?t ph??ng h??ng v c th? gy ra t? vong. Ch?c n?ng c?a mn cu?n ng?n khi, ng?n chy l nh?m ki?m sot s? d?ch chuy?n c?a l?a, khi nng v khi ??c trong ta nh b?ng vi?c hnh thnh mn ng?n khi, ng?n chy.
?ng d?ng : Mn cu?n t? ??ng ng?n khi ng?n chy ???c l?p ??t trong cc trung tm th??ng m?i, ton nh v?n phng, sn bay, ga tu ?i?n ng?m, b?nh vi?n, tr??ng h?c ..vv..

alt
Ch?c n?ng chnh c?a mn cu?n ng?n khi, ng?n chy
1. T?o ra khng gian ch?a khi, l?a v h?n ch? vi?c di chuy?n c?a khi v l?a.
2. Ki?m sot khi v l?a
3. Ng?n khng cho khi v l?a lan vo cc khu v?c khc
altNguyn l ho?t ??ng
Khi nh?n ???c tn hi?u c l?a hay khi th H?p ?i?u khi?n s? kch ho?t thi?t b? hm c?a ??ng c?,k?t h?p v?i tr?ng l??ng c?a thanh ?y ?i?u khi?n hnh trnh c?a mn cu?n, ??m b?o cho mn c?a ?i xu?ng th?m ch ngay c? lc b? m?t ?i?n.
H? th?ng c?m bi?n chy
T? ??ng ?ng b?i c?u ch nhi?t
? v? tr mn cu?n, ???c trang b? m?t c?u ch nhi?t (lin k?t nng ch?y), ??m b?o r?ng khi h?a ho?n x?y ra, khi nhi?t ?? mi tr??ng xung quanh t?ng - Tc ??ng nng ch?y c?u ch nhi?t- m?t ??u c?u ch nhi?t ???c lin k?t h? th?ng l xo g?n k?t v?i phanh c?a ??ng c?, ngay sau khi ???c kch ho?t c?a s? t? ??ng ?ng b?i tr?ng l?c, l?c h?p d?n tc ??ng ln c?a cu?n. C?u ch nhi?t nng ch?y ? nhi?t ?? 74C.
T? ??ng ?ng b?i tn hi?u bo chy
H? th?ng bo chy s? cung c?p tn hi?u bo chy (tn hi?u c t?i 24VDC) ??n v? tr nh?n tn hi?u c?a ??ng c? c?a mn cu?n, tn hi?u ny s? kch ho?t cng t?c ?i?n t?, kch ho?t l xo lin k?t v?i h? th?ng phanh c?a ??ng c?, Ngay sau khi ???c kch ho?t mn cu?n s? t? ??ng ???c ?ng xu?ng b?i tr?ng l?c, l?c h?p d?n tc ??ng ln mn cu?n, t??ng t? nh? qu trnh t? ??ng ?ng b?ng c?u ch nhi?t nh? m t? ? ph?n trn.
altThng s? k? thu?t mn cu?n ng?n khi, ng?n chy
??ng c?
??ng c? v?n hnh mn cu?n b?ng ??a xch ???c l?p song song v?i ph?n l cu?n c?a mn cu?n, c rng r?c b?ng xch ko tay ?? m? c?a trong tr??ng h?p m?t ?i?n ngu?n. Nt ?i?u bao g?m " Ln", " Xu?ng", " D?ng".
Ngu?n ?i?n s? d?ng m?t pha 230V ho?c ba pha 3 Phase 415V , ph? thu?c vo yu c?u v kch c? c?a mn cu?n.
H?p che l cu?n
???c lm b?ng thp m? k?m ?? dy 0.8mm, s?n t?nh ?i?n. Nh?ng c?a c chi?u r?ng 6 m kch th??c h?p che 420mmx 620mm. ??i v?i c?a c chi?u r?ng l?n h?n 6 m kch th??c h?p che 420mm x 700mm.
Thanh ?y ???c lm b?ng thp m? k?m s?n t?nh ?i?n.
S?n ph?m ???c b?o hnh: 12 thng. Cng tc b?o hnh b?o tr 24h/24h ???c ph?c v? b?i chnh hng ho?c h? th?ng phn ph?i c?a chng ti c m?t ? kh?p cc t?nh thnh trong c? n??c.
Chnh sch c?a chng ti l lin t?c pht tri?n v? cng ngh? v c?i ti?n k? thu?t , do ? cng ty c quy?n thay ??i thng s? k? thu?t m khng c?n thng bo tr??c.

alt

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

 

.

S? l??t truy c?p

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay341
mod_vvisit_counterT?ng1209435

Chúng ta có: 15 khách trực tuyến

T? gi ngo?i t?